11.6 Tipologia ca profeţie – st11 Biblia şi profeţia

Views


Gabriel Radu 11.6 Tipologia ca profeţie (st11 Biblia şi profeţia)

Simbolurile profeţiilor apocaliptice, precum cele găsite în Daniel şi Apocalipsa, au o singură împlinire. De exemplu, ţapul şi-a găsit împlinirea în Grecia, o singură împărăţie (Daniel 8:21). De fapt, textul a fost foarte clar şi a numit împărăţia pe nume! Putea să mai fie mai clar de atât?

Totuşi, tipologia se concentrează pe persoane, evenimente sau instituţii reale din Vechiul Testament pe care le regăsim şi în realitatea istorică, dar care ne îndreaptă atenţia spre o realitate mai măreaţă în viitor. Tipologia, ca metodă de interpretare, a fost folosită încă din vremea lui Isus şi a scriitorilor Noului Testament şi se regăseşte chiar şi în Vechiul Testament. Singurul ghid care ne ajută să recunoaştem un tip şi un antitip este faptul că un scriitor inspirat al Scripturii le identifică.

6. La ce evenimente din istorie face referire Pavel când sfătuieşte biserica din Corint? Ce legătură are aceasta cu noi astăzi? 1 Corinteni 10:1-13

Pavel face referire la realitatea istorică din Exodul şi dezvoltă o tipologie bazată pe experienţa evreilor din vechime, în trecerea prin pustie. Astfel, Pavel arată că Dumnezeu, care l-a inspirat pe Moise să scrie aceste evenimente, a dorit ca aceste lucruri „să ne slujească nouă drept pilde” (1 Corinteni 10:6), sfătuind Israelul spiritual să se împotrivească ispitei în aceste zile din urmă.

7. Citeşte pasajele de mai jos şi scrie împlinirea fiecărui tip şi antitip, aşa cum sunt descrise de Isus şi de scriitorii Noului Testament. Matei 12:40; Ioan 19:36; Ioan 3:14,15; Romani 5:14; Ioan 1:29

Isus şi scriitorii Noului Testament aplică tipului şi antitipului o interpretare care evidenţiază sensul profetic, îndreptând atenţia spre împlinirea realităţii istorice.

Gândeşte-te la serviciul din sanctuarul pământesc, care funcţiona ca un tip al întregului plan de mântuire. Ce ne învaţă acest lucru despre importanţa mesajului sanctuarului pentru noi astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.6 Tipologia ca profeţie – st11 Biblia şi profeţia

Despre autor
-