11.7 Un gând de încheiere – st11 Biblia şi profeţia

Views


Gabriel Radu 11.7 Un gând de încheiere (st11 Biblia şi profeţia)

Studiază schema de mai jos:

Daniel 7–Daniel 8
Babilon (leu)– —
Medo-Persia (urs)– Medo-Persia (berbec)
Grecia (leopard)–Grecia (ţap)
Roma păgână (fiara a patra)–Roma păgână (cornul se deplasează pe orizontal)
Roma papală (cornul cel mic)–Roma papală (cornul se deplasează pe vertical
Judecata din ceruri–Curăţarea sanctuarului ceresc
Punctul esenţial pe care trebuie să îl observăm aici este că scena judecăţii din Daniel 7, care apare după o mie două sute şaizeci de ani de persecuţie (vers. 25), este aceeaşi cu scena curăţirii sanctuarului din Daniel 8:14. Această scenă a judecăţii din cer este cea care precede apariţia Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu la sfârşitul istoriei acestui pământ. Avem dovezi biblice puternice pentru a demonstra marea importanţă pe care Scriptura o acordă pasajului din Daniel 8:14 şi evenimentului pe care îl reprezintă.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 118-124
1. Pe care poartă spune psalmistul că intră cei neprihăniţi?
2. În ce fel spune psalmistul că se bucură de Cuvântul Domnului?
3. Ce a promis Domnul că va face la plecare şi la venire, pentru cel credincios?
4. Cu ce compară psalmistul sufletului scăpat (izbăvit) al israeliţilor?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Standarde omeneşti false”
5. Din ce cauză au ajuns unii oameni „ca nişte pâraie secate”?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.7 Un gând de încheiere – st11 Biblia şi profeţia

Despre autor
-