11.5 Judecata de cercetare – st11 Biblia şi profeţia

Views


Gabriel Radu 11.5 Judecata de cercetare (st11 Biblia şi profeţia)

Schiţa profetică studiată în această săptămână a găsit multă susţinere în rândul istoricilor protestanţi de la Reformă încoace. Dar doar după apariţia mişcării millerite, la începutul anilor 1800, profeţia despre cele două mii trei sute de seri şi dimineţi şi judecata de cercetare a fost reanalizată şi studiată cu atenţie.

5. Ce ne spun următoarele versete că are loc în cer? Daniel 7:9-14; 8:14,26

După perioada de persecuţie medievală, care s-a încheiat în 1798, când papa a fost luat prizonier de generalul Berthier şi întemniţat (Apocalipsa 13:3), Daniel 7 şi 8 vorbesc despre judecată. Judecata urmează să aibă loc în cer, unde tronul a fost „aşezat” (Daniel 7:10). În acest context se spune: „Iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile” (vers. 13). Aceasta este scena judecăţii care are loc după 1798 şi înainte de revenirea lui Isus.

Această scenă a judecăţii din Daniel 7 este paralela la curăţirea sanctuarului din Daniel 8:14. Se vorbeşte despre acelaşi lucru. Conform cu Daniel 8:14, timpul când „Sfântul Locaş va fi curăţit”, în alţi termeni Ziua Ispăşirii, este după două mii trei sute de zile. Folosind principiul an-zi, aceste zile reprezintă două mii trei sute de ani.

Punctul de început al celor două mii trei sute de ani de ani se găseşte în Daniel 9:24 – cele şaptezeci de săptămâni (patru sute nouăzeci de ani) sunt „tăiate” din perioada de două mii trei sute de zile. De fapt, mulţi cercetători le interpretează corect ca fiind două părţi ale aceleaşi profeţii. Daniel 9:25 ne descoperă începutul acestei perioade, „de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului”. Data pentru acest eveniment este „al şaptelea an al împăratului Artaxerxes” (Ezra 7:7), sau 457 î.Hr. Dacă adăugăm două mii trei sute de ani, ajungem la anul 1844, nu mult după 1798 şi înainte de a doua venire a lui Isus. Atunci a intrat Isus în Sfânta Sfintelor şi a început lucrarea Sa de mijlocire, de curăţire a sanctuarului ceresc. Vezi schiţa de la studiul de vineri.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.5 Judecata de cercetare – st11 Biblia şi profeţia

Despre autor
-