Views

Maria Badea & Emanuel Grecu ”11.6 Mântuirea păcătoşilor (st11 Cei aleşi)”

Joi, 14 decembrie – Mântuirea păcătoşilor

Dragostea lui Pavel faţă de poporul său este evidentă în Romani 11:25- 27. Cât de greu trebuie să-i fi fost să-i vadă pe unii conaţionali ai săi luptând împotriva lui şi împotriva adevărului Evangheliei! în ciuda acestui fapt, el şi-a păstrat încrederea că mulţi vor înţelege că Isus este Mesia.

7. Cum demonstrează Pavel în Romani 11:28-36 că Dumnezeu îi iubeşte atât pe iudei, cât şi pe toţi oamenii? Cum exprimă el puterea uimitoare şi tainică a harului lui Dumnezeu?

Deşi iudeii şi neamurile sunt aşezaţi în opoziţie în acest pasaj, un lucru reiese clar: Dumnezeu le arată păcătoşilor milă, dragoste şi har din belşug. El a avut în plan încă înainte de întemeierea lumii să mântuiască omenirea şi să folosească oamenii, chiar naţiuni întregi, ca unelte pentru împlinirea voinţei Sale.

8. Citeşte cu atenţie şi cu rugăciune Romani 11:31. Ce idee importantă putem desprinde de aici cu privire la mărturia noastră pentru evrei şi pentru toţi oamenii cu care intrăm în legătură?

Fără îndoială că mult mai mulţi evrei L-ar fi recunoscut pe Isus ca Mesia, dacă biserica creştină i-ar fi tratat mai bine de-a lungul timpului. Şi sigur că nu le-a fost mai uşor în condiţiile marii apostazii din primele secole de după Hristos şi ale păgânizării extreme a creştinismului (cu respingerea Sabatului zilei a şaptea în favoarea duminicii).

Cât de important este, aşadar, ca toţi creştinii care au beneficiat de mila lui Dumnezeu prin Isus să manifeste aceeaşi milă faţă de alţii! Nu putem să fim creştini dacă nu arătăm milă (vezi Matei 18:23-26).

Există vreo persoana faţă de care ar trebui să ai milă, cu toate că nu o merită? De ce să nu ai milă de ea, înfruntând obstacolele? Nu a făcut Isus lucrul acesta pentru noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/cei-alesi/

11.6 Mântuirea păcătoşilor (st11 Cei aleşi)

Despre autor
-