Views

Florina & Ionut Sanda „11.5 Studiul biblic şi părtăşia (st11 Unitate în închinare)”

Miercuri, 12 decembrie – Studiul biblic şi părtăşia

5. Care sunt elementele închinării în biserica creştină primară? Faptele 2:42

Încă din primele zile ale existenţei bisericii, închinarea a avut ca element principal studiul Cuvântului. Primii creştini studiau Scripturile cu perseverenţă ca să vadă ce spun ele despre Isus Mesia. Se adunau în fiecare zi pentru a se bucura împreună de binecuvântările divine şi pentru a se încuraja reciproc. Ei extrăgeau din Cuvânt adevărurile sacre care au format temelia mesajului lor pentru lume.

6. Ce spun pasajele de mai jos despre importanţa studierii Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu alţi credincioşi? 2 Împăraţi 22:8-13; Faptele 17:10, 11; 2 Timotei 3:14-17

„Oriunde sunt vestite adevărurile Evangheliei, cei care din sinceritate doresc să facă ce este bine sunt conduşi la o sârguincioasă cercetare a Scripturilor. Dacă, în timpul evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ, cei cărora le sunt vestite adevărurile probatoare ar urma exemplul bereenilor, cercetând zilnic Scripturile şi comparând Cuvântul lui Dumnezeu cu soliile aduse lor, astăzi ar fi un număr mult mai mare de oameni care ascultă de preceptele Legii lui Dumnezeu acolo unde nu sunt decât puţini.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 169

Cât de bine eşti întemeiat pe adevărurile Bibliei? Eşti suficient de bine întemeiat ca să rămâi neclintit în faţa ameninţării cu moartea, asemenea celor trei tineri evrei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/unitate-in-inchinare/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

11.5 Studiul biblic şi părtăşia (st11 Unitate în închinare)

Despre autor
-