Views

Florina & Ionut Sanda „11.4 Solia primului înger (st11 Unitate în închinare)”

Marţi, 11 decembrie – Solia primului înger

Adventiştii de ziua a şaptea consideră că soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12 descriu misiunea lor şi esenţa mesajului lor de dinaintea revenirii lui Isus (Apocalipsa 14:14-20). Ele conţin mesaje care trebuie spuse „cu glas tare” tuturor locuitorilor pământului.

4. Care este solia primului înger? Apocalipsa 14:6,7

Prima solie aduce Evanghelia în atenţia tuturor locuitorilor pământului, ca o împlinire a profeţiei lui Isus din Matei 24:14, transmiţând şi ideea de iminenţă. Şi îi îndeamnă pe oameni să-I acorde lui Dumnezeu toată atenţia, pentru că „a venit ceasul judecăţii Lui”.

„Temeţi-vă de Dumnezeu!” Mulţi vor fi îngroziţi de solia aceasta. Însă pentru cei care L-au urmat pe Isus, ea va fi un apel la veneraţie şi respect. Ei văd în ea împlinirea făgăduinţelor Sale şi sunt cuprinşi de recunoştinţă şi respect profund.

„Şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Cuvintele acestea fac trimitere directă la porunca despre Sabat, cu referirea ei la crearea lumii (Exodul 20:8-11).

Dumnezeul Creator, care a instituit Sabatul ca zi de comemorare a puterii Sale creatoare, este Cel căruia I se cuvin închinarea şi preamărirea. Interesant că, la sfârşitul timpului, închinarea va arăta de care parte este fiecare în marea luptă. Solia acesta este un apel adresat tuturor locuitorilor pământului de a se închina Creatorului.

„Punctul central în criza finală va fi închinarea. Apocalipsa arată că testul nu va consta în interzicerea închinării, ci în obligaţia de a i se aduce închinare altcuiva decât lui Dumnezeu. Atunci, vor exista în lume doar două categorii de oameni: cei care se tem de Dumnezeul adevărat şi I se închină (11:1,18; 14:7) şi cei care urăsc adevărul şi care se închină balaurului şi fiarei (13:4-8; 14:9-11).” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, 2002, pp. 444-445

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/unitate-in-inchinare/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

11.4 Solia primului înger (st11 Unitate în închinare)

Despre autor
-