11.5 Să nu vă împietriţi inimile – st11 Tânjind după mai mult

Views


Gabriel Radu 11.5 Să nu vă împietriţi inimile (st11 Tânjind după mai mult)

5. Ce mesaj de avertizare ne transmit următoarele versete? Evrei 4:4-7; Psalmii 95:8-11

Evrei 4:4-7 citează atât raportul Creaţiunii, cât şi din Psalmii 95:1, în contextul în care vorbeşte despre lipsa de credincioşie a israeliţilor şi, prin urmare, despre eşecul lor de a intra în odihna pe care Dumnezeu o voia pentru ei. Într-adevăr, pasajul din Psalmii 95:8-11 leagă experienţa israeliţilor din pustie cu odihna lui Dumnezeu şi include jurământul divin potrivit căruia necredinciosul popor Israel nu avea să intre în odihna Sa, asociată iniţial cu Ţara Promisă.

Bineînţeles, poporul Israel a intrat în Ţara Promisă. O nouă generaţie a trecut graniţa şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a cucerit cetăţile întărite şi s-a aşezat acolo.

Totuşi, ei nu au intrat în odihna lui Dumnezeu, ideea fiind că mulţi nu au experimentat realitatea salvării în Isus deoarece lipsa lor de credinţă s-a manifestat printr-o neascultare flagrantă. Chiar dacă odihna a fost asociată cu ţara, ea a inclus mai mult decât locul în care a trăit poporul.

6. Care este legătura dintre neascultare şi a nu intra în odihna lui Dumnezeu? Evrei 4:6

„Astăzi” exprimă ideea de urgenţă. „Astăzi” înseamnă că nu mai este timp de pierdut. „Astăzi” necesită un răspuns şi o decizie acum.

Pavel insistă asupra cuvântului sēmeron, „astăzi”, şi subliniază cât de important a fost elementul acesta în contextul odihnei. În acelaşi fel, Psalmii 95:7,8 reprezintă o avertizare şi un apel adresate poporului lui Dumnezeu de a nu repeta greşelile strămoşilor săi şi de a nu rata intrarea în adevărata odihnă, care se găseşte doar în mântuirea oferită de Dumnezeu.

Ce ar trebui să însemne pentru noi cuvintele: „O, de aţi asculta azi glasul Lui! «Nu vă împietriţi inima»”? De ce ar trebui să fie la fel de important acest „astăzi” pentru noi cum a fost pentru cei care l-au auzit cu mii de ani în urmă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.5 Să nu vă împietriţi inimile – st11 Tânjind după mai mult

Despre autor
-