11.4 Identificarea cornului mic – st11 Biblia şi profeţia

Views


Gabriel Radu 11.4 Identificarea cornului mic (st11 Biblia şi profeţia)

Secole la rând, reformatorii protestanţi au identificat cornul cel mic din Daniel 7 şi Daniel 8 ca fiind Biserica Catolică. De ce?

4. Care sunt caracteristicile cornului mic în ambele capitole? Cum îl putem identifica? Daniel 7:1-25; 8:1-13

Există şapte caracteristici comune cornului mic din Daniel 7 şi celui din capitolul 8: (1) ambele sunt descrise ca fiind un corn; (2) ambele sunt puteri persecutoare (7:21,25; 8:10,24); (3) ambele se înalţă singure şi rostesc cuvinte de hulă (7:8,20,25; 8:10,11,25); (4) ambele ţintesc poporul lui Dumnezeu (7:25; 8:24); (5) unele aspecte din activitatea lor au fost trasate de timpul profetic (7:25; 8:13,14); (6) ambele vor fi până la sfârşitul timpului (7:25,26; 8:17,19) şi (7) ambele vor fi distruse în mod supranatural (7:11,26; 8:25).

Istoria identifică prima împărăţie ca fiind Babilonul (Daniel 2:38), a doua – Medo-Persia (8:20) şi a treia – Grecia (8:21). Istoria arată clar că după aceste împărăţii urmează Roma. În Daniel 2, fierul care reprezintă Roma merge în continuare până la labele picioarelor din fier amestecat cu lut, adică până la sfârşitul timpului. Cornul cel mic din Daniel 7 iese din fiara a patra, dar rămâne parte din ea.

Ce putere a ieşit din Roma şi şi-a continuat influenţa politico-religioasă cel puţin o mie două sute şaizeci de ani (Daniel 7:25)? Doar o singură putere se potriveşte istoriei şi profeţiei – papalitatea. Ea a venit la putere din cele zece triburi barbare ale Europei, „smulgând” trei dintre ele (vers. 24). Ea „se va deosebi de înaintaşi”, este unică în comparaţie cu celelalte; „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt” (vers. 25) şi „s-a înălţat până la căpetenia oştirii” (Daniel 8:11), uzurpând rolul lui Isus şi înlocuindu-L cu papa. Papalitatea a împlinit profeţia care spunea că îi va persecuta „pe sfinţii Celui Preaînalt” (Daniel 7:25) şi va alunga „o parte din oştirea” cerurilor (Daniel 8:10) în timpul Contrareformei, când protestanţii au fost măcelăriţi. Papalitatea a încercat „să schimbe vremurile şi legea” (Daniel 7:25) prin scoaterea poruncii a doua şi schimbarea Sabatului în duminică.

În Daniel 2, 7 şi 8, după Grecia se înalţă o putere care va exista până la sfârşitul timpului. Care altă putere ar putea fi în afară de Roma, în etapa papală? Indiferent cât de incorect politic pare, de ce este aceasta o învăţătură esenţială a întreitei solii îngereşti şi astfel, o componentă semnificativă a adevărului prezent?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.4 Identificarea cornului mic – st11 Biblia şi profeţia

Despre autor
-