Views

Florina & Ionut Sanda „11.2 Să ne închinăm doar Creatorului (st11 Unitate în închinare)”

Duminică, 9 decembrie – Să ne închinăm doar Creatorului

Când vorbim despre închinare, subliniem de obicei elementele închinării, ce presupune ea şi cum se desfăşoară. Dar ce este ea de fapt? Ce înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu? Şi de ce ne închinăm? Potrivit cu Psalmii 29:2, a ne închina Domnului înseamnă a-I da slava şi cinstea care I se cuvin.

1. Capitolele 4 şi 5 din Apocalipsa descriu modul cum a fost primit Isus la înălţarea Sa la cer. De ce I se închină locuitorii cerului lui Dumnezeu şi lui Isus, Mielul lui Dumnezeu? Apocalipsa 4:8,11; 5:9,10,12,13

Închinarea este răspunsul fiinţelor create, prin cuvinte de adorare şi de mulţumire, la dragostea lui Dumnezeu, este exprimarea recunoştinţei pentru lucrarea Sa de creare şi de mântuire. La sfârşitul timpului, şi cei răscumpăraţi se vor alătura în adorare (vezi Apocalipsa 15:3,4).

Prin urmare, închinarea este răspunsul credinţei noastre în Dumnezeu faţă de lucrările Sale măreţe pentru noi: ne referim aici, în primul rând, la lucrarea de creare şi, în al doilea rând, la lucrarea de răscumpărare. Prin închinare, îi arătăm adorarea, veneraţia, lauda, dragostea şi ascultarea pe care considerăm că le merită. Sigur că informaţiile pe care le avem despre Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul nostru, provin din ceea ce El ne-a descoperit în Scriptură şi din ceea ce ne-a descoperit mai deplin despre El Isus, prin persoana şi lucrarea Sa (vezi Ioan 14:8-14). De aceea I se închină creştinii lui Isus ca Mântuitor şi Răscumpărător, subliniind astfel moartea şi învierea Sa.

Creştinii se adună pentru închinare dintr-un sentiment de admiraţie şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu.

Numeşte trei binecuvântări pe care le-am primit prin Hristos, Creatorul şi Mântuitorul nostru.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/unitate-in-inchinare/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

11.2 Să ne închinăm doar Creatorului (st11 Unitate în închinare)

Despre autor
-