10.7 Un gând de încheiere – st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi

Views


Adelina Mihaila si Ionut Sanda 10.7 Un gând de încheiere (st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi)

Vineri, 6 decembrie – Un gând de încheiere

„Crucea lui Hristos va fi ştiinţa şi cântecul mântuiţilor în toată veşnicia. În Hristos cel slăvit Îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că Acela a cărui putere a creat şi susţinut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spaţiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu … S-a oferit să poarte vinovăţia şi ruşinea păcatului şi să sufere ascunderea feţei Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute I-au sfâşiat inima şi I-au zdrobit viaţa pe crucea de pe Calvar. Faptul că Făcătorul tuturor lumilor, Arbitrul tuturor destinelor a trebuit să părăsească slava şi să Se umilească din dragoste pentru om va provoca întotdeauna uimirea şi admiraţia universului. Când popoarele răscumpărate Îl privesc pe Mântuitorul lor şi văd slava veşnică a Tatălui strălucind pe faţa Sa, când privesc tronul Său, care este din veci şi ţine până în veci, şi ştiu că Împărăţia Sa nu va avea sfârşit, izbucnesc în cântarea minunată: «Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Său preţios!»„ – Ellen. G. White, Tragedia veacurilor, pp. 651-652

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, Capitolul 8 „Creşterea în Hristos”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/inchinarea-la-dumnezeu-atunci-si-astazi/

10.7 Un gând de încheiere – st10 Închinarea la Dumnezeu atunci şi astăzi

Despre autor
-