10.5 „Un legământ mai bun” (Evrei 8:6) – st10 Legământul cel nou

Views


Gabriel Radu 10.5 „Un legământ mai bun” (Evrei 8:6) (st10 Legământul cel nou)

În secţiunea de ieri am văzut că, în ce priveşte elementele de bază, legământul nou şi cel vechi erau la fel. Ideea centrală este mântuirea prin credinţa într-un Dumnezeu care ne va ierta păcatele nu pentru că merităm, ci datorită harului Său. Ca urmare a iertării, noi intrăm într-o relaţie cu El în care ne predăm Lui prin credinţă şi prin ascultare.

Cu toate acestea, cartea Evrei numeşte noul legământ „un legământ mai bun”. Cum înţelegem acest lucru? Cum este un legământ mai bun decât altul?

6. Care a fost cauza „eşecului” vechiului legământ? Evrei 8:7,8

Problema cu vechiul legământ nu a constat în legământul în sine, ci în eşecul poporului de a-l primi prin credinţă (Evrei 4:2). Superioritatea noului legământ faţă de cel vechi se găseşte în faptul că, în loc să fie descoperit doar prin jertfele de animale, aşa cum era în vechiul legământ, Isus apare acum în realitatea morţii şi a slujirii Sale ca Mare-Preot. Cu alte cuvinte, mântuirea oferită în vechiul legământ este aceeaşi cu cea oferită în noul legământ. Totuşi, în noul legământ s-a dat o descoperire mai mare şi mai completă despre Dumnezeul legământului şi despre dragostea pe care El o are faţă de omenirea căzută. Legământul este mai bun prin faptul că tot ce fusese prezentat prin simboluri şi tipuri în Vechiul Testament şi-a găsit împlinirea în Isus, ale cărui viaţă fără păcat, moarte şi slujire ca Mare-Preot au fost simbolizate prin slujbele din sanctuarul pământesc (Evrei 9:8-14).

Însă acum, în loc de simboluri, tipuri şi exemple, Îl avem pe Însuşi Isus, nu doar ca Miel înjunghiat care Şi-a vărsat sângele pentru păcatele noastre (Evrei 9:12), ci şi ca Mare-Preot care slujeşte în cer, în favoarea noastră (Evrei 7:25). Deşi mântuirea pe care o oferă Isus este aceeaşi, revelaţia deplină a noului legământ despre El Însuşi şi despre mântuirea găsită în El îl face superior celui vechi.

7. Ce cuvânt foloseşte autorul cărţii Evrei în versetele de mai jos pentru a descrie serviciile de la sanctuar din cadrul vechiului legământ? Cum ne ajută folosirea acelui cuvânt să înţelegem caracterul superior al noului legământ? Evrei 8:5; 10:1

De ce cunoaşterea vieţii, a morţii şi a slujirii preoţeşti a lui Isus pentru noi ne oferă o înţelegere despre Dumnezeu mai clară decât cea dobândită prin ritualul de jertfe din sanctuarul pământesc?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.5 „Un legământ mai bun” (Evrei 8:6) – st10 Legământul cel nou

Despre autor
-