10.6 Preotul noului legământ – st10 Legământul cel nou

Views


Gabriel Radu 10.6 Preotul noului legământ (st10 Legământul cel nou)

Cartea Evrei pune un mare accent pe rolul lui Isus ca Marele nostru Preot în sanctuarul ceresc. De fapt, cea mai limpede prezentare a noului legământ din Noul Testament apare în cartea Evrei. Aceasta nu este o simplă coincidenţă. Slujirea Domnului Isus din cer este legată în mod complex de făgăduinţele noului legământ.

Serviciul de la sanctuarul din Vechiul Testament a fost mijlocul prin care au fost prezentate adevărurile vechiului legământ. Serviciul se concentra în jurul jertfei şi al mijlocirii. Animalele erau înjunghiate, iar preoţii făceau mijlocire cu sângele jertfelor. Bineînţeles, acestea au fost simboluri ale mântuirii care se găseşte doar în Hristos. În şi prin simbolurile acestea nu se găsea nicio salvare.

8. De ce moartea animalelor jertfite nu oferea mântuire? De ce moartea unui animal nu este suficientă pentru a aduce salvare? Evrei 10:4

Jertfele animale şi lucrarea de mijlocire a preoţilor şi-au găsit împlinirea în Isus. El a devenit Jertfa supremă. Sângele lui Hristos a ratificat noul legământ, făcând ca legământul de la Sinai şi jertfele acestuia să fie „vechi” sau nule. Adevărata jertfă fusese adusă, o singură dată pentru toţi (Evrei 9:26). Odată ce Hristos a murit, nu mai era nevoie să fie jertfit niciun animal. Serviciile de la sanctuarul pământesc îşi împliniseră rolul.

9. În Matei 27:51 se spune că perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos, când Isus a murit. Cum ne ajută acest eveniment să înţelegem de ce sanctuarul pământesc fusese înlocuit?

Bineînţeles, legată de jertfirea animalelor era şi slujirea preoţească, adică a leviţilor care aduceau jertfele în sanctuarul pământesc şi mijloceau pentru popor. Odată ce sistemul jertfelor a luat sfârşit, nu a mai fost nevoie nici de slujirea lor. Totul se împlinise în Isus, care acum slujeşte cu sângele Său în sanctuarul ceresc (vezi Evrei 8:1-5). În cartea Evrei este evidenţiat rolul lui Isus de Mare-Preot în ceruri (Evrei 9:12), unde mijloceşte pentru noi. Aceasta este temelia nădejdii noastre şi a făgăduinţei pe care o avem în noul legământ.

Cum te simţi la gândul că Isus slujeşte chiar acum cu propriul sânge în ceruri, pentru tine? Îţi oferă acest lucru încredere cu privire la mântuire?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

10.6 Preotul noului legământ – st10 Legământul cel nou

About The Author
-