Views

Otilia Haret & Lucian Chiță ”10.5 Ami, „Poporul Meu” (st10 Fiii făgăduinţei)”

Miercuri, 6 decembrie – Ami, „Poporul Meu”

Respingerea de către conaţionalii săi a apelului Evangheliei l-a făcut pe Pavel să simtă „o mare întristare”, şi „o durere necurmată în inimă” (Romani 9:2). Dar cel puţin exista o rămăşiţă. Oamenii ne pot dezamăgi, dar Dumnezeu nu ne dezamăgeşte. Avem speranţa că, până la urmă, făgăduinţele lui Dumnezeu se vor împlini şi că, dacă le vom revendica personal, ele se vor împlini şi în dreptul nostru.

5. Citeşte Romani 9:25-29. Observă cât de mult citează Pavel din Vechiul Testament pentru a-şi demonstra ideea! Care este mesajul fundamental al acestui pasaj? Ce speranţă le oferă aici cititorilor lui?

În Romani 9:25,26, Pavel citează Osea 2:23 şi 1:10. Dumnezeu a făcut aceste afirmaţii după ce i-a poruncit lui Osea să-şi ia „o nevastă curvă” (Osea 1:2), ca o ilustrare a relaţiei Sale cu Israel, deoarece poporul mersese după zei străini. Copiii născuţi din această căsătorie au primit nume care semnificau respingerea din partea lui Dumnezeu şi pedepsirea poporului idolatru. Cel de-al treilea copil a fost numit Lo-ami (Osea 1:9), însemnând literal „Nu-i poporul Meu”.

Osea a profetizat totuşi că avea să vină ziua când Dumnezeu, după ce îşi va pedepsi poporul, îi va reda bogăţiile, va îndepărta zeii falşi şi va face un legământ cu el (vezi Osea 2:11-19). Atunci, cei care au fost Lo-Ami, „Nu-i poporul Meu”, vor ajunge să fie Ami, „Poporul Meu”.

În zilele lui Pavel, Ami au fost chemaţi „nu numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri” (Romani 9:24). Ce explicaţie clară şi convingătoare a Evangheliei, o Evanghelie plănuită din start pentru întreaga lume! Şi ce minunat este să luăm parte la lucrarea de vestire a Evangheliei, descrisă în Apocalipsa 14:6: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”! Astăzi, ca şi în zilele lui Pavel şi ale Israelului din vechime, vestea bună a mântuirii trebuie să fie răspândită în lumea întreagă!

Cât de des te-au dezamăgit oamenii? Cât de des i-ai dezamăgit tu pe alţii? Probabil că ai pierdut numărătoarea, nu-i aşa? De ce merită să-ţi pui încrederea în Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/fiii-fagaduintei/

 

10.5 Ami, „Poporul Meu” (st10 Fiii făgăduinţei)

Despre autor
-