Views

Otilia Haret & Lucian Chiță ”10.4 Gândurile lui Dumnezeu şi gândurile omului (st10 Fiii făgăduinţei)”

Marţi, 5 decembrie – Gândurile lui Dumnezeu şi gândurile omului

4. Ce reproş şi ce nemulţumire anticipează Pavel că l-ar putea aduce Iui Dumnezeu omul? Ce argumente aduce el împotriva acestora? Romani 9:17-24 (vezi şi Isaia 55:8,9)

În perioada exodului, prin felul în care a tratat Egiptul, Dumnezeu a avut în vedere mântuirea neamului omenesc. Când li S-a descoperit prin plăgi şi prin eliberarea poporului Său, a intenţionat să le arate egiptenilor şi celorlalte popoare că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu. A intenţionat să le adreseze tuturor popoarelor apelul de a-şi abandona zeii şi de a veni să I se închine Lui.

Faraon alesese deja să fie împotriva lui Dumnezeu şi a fost lăsat să meargă înainte pe calea aleasă de el. Deşi Dumnezeu nu l-a exclus de la posibilitatea mântuirii (Hristos a murit şi pentru el, la fel cum a murit pentru Moise, pentru Aaron şi pentru israeliţi), Faraon, prin împietrirea inimii, şi-a ales singur soarta.

Ideea esenţială este că noi, ca fiinţe omeneşti căzute, avem o perspectivă foarte limitată asupra lumii, asupra realităţii, asupra lui Dumnezeu şi asupra lucrărilor Sale în lume. De ce ne aşteptăm atunci să înţelegem toate căile Sale, când nu putem înţelege atâtea taine din natură? Abia în ultimii o sută şaptezeci şi unu de ani au descoperit doctorii că este bine să se spele pe mâini înainte de o operaţie chirurgicală! Atât de cufundaţi în neştiinţă am fost! Şi, dacă timpul va mai dura, vom descoperi în viitor şi alte lucruri care ne vor arăta cât de cufundaţi în neştiinţă suntem încă!

Noi nu înţelegem întotdeauna căile lui Dumnezeu, dar putem cunoaşte caracterul Său, fiindcă Isus a venit ca să ni-L descopere (Ioan 14:9). Cum ne poate ajuta cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu să rămânem credincioşi chiar şi când nu înţelegem anumite lucruri sau trecem prin încercări care ne par nejustificate şi nedrepte?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/fiii-fagaduintei/

10.4 Gândurile lui Dumnezeu şi gândurile omului (st10 Fiii făgăduinţei)

Despre autor
-