204
Views

Claudia Mihăilă & Tibi Merticariu 10.3 Solia primului înger (1) (st10 Evanghelia veşnică)”

Luni, 4 martie – Solia primului înger (1)

2. Ce înseamnă să ne temem de Dumnezeu şi ce legătură are aceasta cu Evanghelia? Apocalipsa 14:7; Eclesiastul 12:13,14; Romani 7:7-13

Apelul de a ne teme de Dumnezeu şi de a-l da slavă este adresat prin „Evanghelia veşnică”. Conştientizarea lucrării lui Hristos pentru mântuirea noastră ne determină să răspundem acestui apel.

În Apocalipsa, temerea de Dumnezeu şi glorificarea Lui apar împreună (Apocalipsa 11:13; 15:4). Prima defineşte raportarea corectă la Dumnezeu (Iov 1:8), iar a doua denotă ascultarea de El.

A ne teme de Dumnezeu nu înseamnă a fi speriaţi de El, ci a-L respecta şi a-l oferi locul cuvenit în viaţa noastră. Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului sunt cei care se tem de El (Apocalipsa 11:18; 19:5). Cine se teme de El îi dă slavă prin ascultarea de El (Deuteronomul 5:29; Eclesiastul 12:13) şi prin reflectarea caracterului Său (Geneza 22:12).

„A venit ceasul judecăţii Lui” (Apocalipsa 14:7). Aici este vorba despre judecata preadventă, de dinaintea revenirii Domnului, la care se vede decizia noastră de a-l sluji sau nu cu adevărat lui Dumnezeu (decizie demonstrată de faptele noastre). La finalul ei destinul tuturor va fi decis, iar apoi Isus va veni ca să-i răsplătească pe toţi după faptele lor (Apocalipsa 22:11,12).

Judecata din Apocalipsa 14 este o veste bună pentru cei care se află într-o relaţie bună cu Dumnezeu – ea înseamnă răzbunare, mântuire şi eliberare. Pentru cei necredincioşi, vestea apropierii judecăţii este un apel de a se întoarce la Dumnezeu şi de a se pocăi, fiindcă Dumnezeu doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3:9). Dar pentru cei ce nu vor să ia seama, este o veste rea.

Ai putea apărea singur la judecata aceasta? Ce verdict ţi-ar asigura faptele tale?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/evanghelia-vesnica-2/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

10.3 Solia primului înger (1) (st10 Evanghelia veşnică)

About The Author
-