151
Views

Claudia Mihăilă & Tibi Merticariu 10.2 Soliile celor trei îngeri (st10 Evanghelia veşnică)”

Duminică, 3 martie – Soliile celor trei îngeri

Cu puţin înainte de sfârşit, Dumnezeu trimite avertizări reprezentate simbolic prin trei îngeri care zboară pe cer şi strigă tare. Cuvântul grecesc pentru „înger” (angelos) înseamnă „sol, mesager”. În Biblie, îngerii reprezintă de multe ori oameni aflaţi în slujba lui Dumnezeu (Maleahi 2:7; Matei 11:10). Se pare că şi aceşti trei îngeri din Apocalipsa sunt un simbol pentru poporul lui Dumnezeu care are misiunea de a-i duce lumii mesajul Său din timpul sfârşitului.

1. Care este solia primului înger? Ce legături găsim între ea şi misiunea încredinţată de Domnul Isus ucenicilor şi tuturor urmaşilor Săi, înainte de a Se înălţa la cer? Apocalipsa 14:6; Matei 24:14

Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu îi salvează pe oameni datorită jertfei lui Isus. Şi este „veşnică” pentru că face parte din lucrarea lui Dumnezeu de a recâştiga de partea Sa omenirea căzută, din planul conceput înainte ca noi să existăm (2 Timotei 1:9; Tit 1:2). Evanghelia este atât vestea mântuirii, cât şi a judecăţii – mântuire pentru cei care o acceptă şi judecată pentru cei care o refuză.

Cei trei îngeri îşi anunţă soliile „cu glas tare” (Apocalipsa 14:7,9) pentru că sunt urgente, importante şi trebuie să fie auzite de toţi, fiindcă ele privesc destinul lor veşnic. De aceea, trebuie vestite oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod, fapt semnificativ dacă ne gândim că, în timpul sfârşitului, fiara îşi va exercita autoritatea primită de la Satana „peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam” (Apocalipsa 13:7). Şi lucrarea lui Satana, şi proclamarea Evangheliei au o amploare mondială.

Soliile sunt vestite de poporul lui Dumnezeu pentru a combate cele trei spirite demonice ca nişte broaşte care ies din gura triadei satanice (Apocalipsa 16:13,14), contrafacere a soliilor celor trei îngeri. Astfel, la sfârşitul timpului, lumea va sta în faţa a două mesaje rivale, care vor urmări să îi câştige loialitatea.

Ca adventişti de ziua a şaptea, suntem chemaţi să ducem Evanghelia în toată lumea. Tu ce faci în mod concret pentru a împlini această misiune?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/evanghelia-vesnica-2/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

10.2 Soliile celor trei îngeri (st10 Evanghelia veşnică)

About The Author
-