Views


Daniela Măgureanu & Lucian Chiță; ”10.3 Cereţi şi vi se va da” (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)”

Luni, 6 martie – Cereţi şi vi se va da”

2. Ce ne-a învăţat Domnul Isus să facem? Matei 7:7. De ce este important să cerem, dacă Dumnezeu cunoaşte totul?

Când cerem ceva de la Dumnezeu, dovedim că ne dorim acel lucru şi ne exprimăm încrederea în El. Prin rugăciune, ne adresăm Aceluia care ne poate oferi sprijin şi ajutor. Când îi cerem ceva, îi permitem în mod public să intervină în favoarea noastră. Dumnezeu vrea să îi cerem. El vrea să aducem înaintea Sa cererile noastre. Dacă nu-I cerem anumite daruri pe care le-a promis, nu le vom primi. Isus a spus: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide” (Luca 11:9,10).

3. Citeşte Marcu 11:24; 1 Ioan 5:14,15 şi Psalmii 66:18. Cum trebuie să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu?

Putem să-I cerem lui Dumnezeu orice. Nicio cerere a noastră nu este prea neînsemnată sau prea măruntă pentru El, nici prea mare sau prea greu de îndeplinit. El este Atotputernic. Prin credinţă, putem revendica orice făgăduinţă biblică şi putem primi darul promis, potrivit cu voinţa Sa (2 Corinteni 1:20).

Pentru a primi lucrurile cerute, trebuie totuşi să îndeplinim câteva condiţii. Dacă nu suntem dispuşi să ne supunem Lui în mod deplin şi dacă cererile noastre sunt egoiste şi păcătoase, Dumnezeu nu ne va răspunde (vezi Isaia 59:1,2). Ca să ne răspundă, trebuie să fim dispuşi să împlinim voinţa Sa şi să fim ascultători: „Toate darurile Sale sunt făgăduite cu condiţia ascultării.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 101 (145).

Când avem convingerea că Dumnezeu este generos, venim înaintea Sa cu încredere şi curaj. „Domnul nu este preamărit prin cererile plate, care dovedesc că nu se aşteaptă nimic. El vrea ca oricine crede să se apropie de tronul harului cu fervoare şi încredere.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 7 august 1901

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-cuvantul-si-rugaciunea/

10.3 Cereţi şi vi se va da” (st10 Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea)

Despre autor
-