1.4 Chemarea lui Avram – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

Views


Gabriel Radu 1.4 Chemarea lui Avram (st1 Introducere la cartea Deuteronomul)

Avram (mai târziu numit Avraam) apare prima dată în genealogia din Geneza 11, care vine chiar după ce se menţionează că oamenii au fost împrăştiaţi de la Babei.

3. Citeşte Geneza 12:1-3, unde este descrisă chemarea adresată de Dumnezeu lui Avram. Astăzi, când ne uităm înapoi în timp, după evenimentul crucii, după moartea lui Isus şi după răspândirea Evangheliei, cum înţelegem ce promitea Dumnezeu să facă prin Avram?

Multe secole mai târziu, apostolul Pavel, căutând să trateze erezia galatenilor, a menţionat chemarea lui Avraam, demonstrând că aceasta este o expresie timpurie a ceea ce fusese dintotdeauna intenţia lui Dumnezeu: să transmită lumii Evanghelia. „înţelegeţi şi voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei care au credinţă. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.»„ (Galateni 3:7,8).

Chemarea lui Avraam a fost enunţată prima dată în Geneza 12; mare parte din restul cărţii Geneza este istoria descendenţilor lui de sânge, un urmaş disfuncţional după altul, dând naştere, succesiv, la familii la fel de disfuncţionale; şi totuşi, prin ei, în cele din urmă făgăduinţa avea să fie împlinită, atingând un moment crucial în chemarea lui Moise.

4. Citeşte Faptele 7:20-36, unde se află descrierea pe care o face martirul Ştefan despre Moise şi despre ieşirea din Egipt. Cum se potriveşte ea cu făgăduinţa iniţială făcută de Dumnezeu lui Avram?

într-o lume adâncită în ignoranţă, în rătăcire şi într-o lipsă generală de cunoaştere a adevărului (lucrurile nu s-au schimbat prea mult în peste trei mii de ani, nu-i aşa?), Domnul a chemat din Egipt un popor, pe poporul Lui, sămânţa lui Avraam. Prin ei, copiii lui Israel, El a căutat nu doar să păstreze cunoaşterea adevărului despre El şi despre planul de mântuire, ci şi să răspândească această cunoaştere în tot restul lumii.

Astăzi, cum ne vedem pe noi, ca adventişti de ziua a şaptea, în raport cu restul lumii? Cu alte cuvinte, ce asemănări există între noi şi Israelul antic? Ce responsabilitate implică această paralelă pentru fiecare din noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.4 Chemarea lui Avram – st1 Introducere la cartea Deuteronomul

About The Author
-