1.3 Ritualuri religioase nefolositoare (Isaia 1:10-17) – st1 O criză de identitate

Views


Gabriel Radu 1.3 Ritualuri religioase nefolositoare (Isaia 1:10-17) (st1 O criză de identitate)

3. De ce crezi că a folosit Isaia imaginea Sodomei şi a Gomorei? Ce voia să sublinieze Domnul? Isaia 1:10

4. Ce îi spune Domnul poporului Său? De ce a respins El închinarea care Îi era adusă? Isaia 1:11-15

Mâinile care aduceau jertfe şi se ridicau în rugăciune erau „pline de sânge”, adică erau vinovate de violenţă şi de asuprire (Isaia 1:15; 58:3,4). Prin purtarea urâtă faţă de ceilalţi oameni din poporul legământului, conducătorii manifestau dispreţ faţă de Ocrotitorul tuturor israeliţilor. Păcatele împotriva fraţilor lor erau păcate împotriva Domnului.

Bineînţeles, Însuşi Domnul instituise sistemul lor de închinare (Leviticul 1-16) şi desemnase Templul din Ierusalim ca locul cel mai potrivit pentru închinare (1 Împăraţi 8:10,11). Dar ritualurile au fost menite să funcţioneze în cadrul legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu aceşti oameni. Legământul lui Dumnezeu cu Israel a făcut posibil ca El să locuiască printre ei în sanctuar. Aşadar, jertfele şi rugăciunile aduse acolo erau valabile doar dacă ei manifestau credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de legământ. Oamenii care aduceau jertfe fără să se pocăiască de faptele rele făcute faţă de ceilalţi îndeplineau nişte ritualuri false, minţeau. Prin urmare, jertfele lor nu doar că nu erau valabile, dar constituiau un păcat! Îndeplinirea ritualurilor arăta că ei erau loiali, dar comportamentul lor dovedea că au rupt legământul.

5. Citeşte Isaia 1:16,17. Ce îi porunceşte Domnul poporului Său să facă? Cum se potrivesc aceste versete cu ceea ce a spus Domnul Isus mai târziu, consemnat în Matei 23:23-28?

Ce mesaj putem găsi pentru noi în textele acestea şi în contextul lor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.3 Ritualuri religioase nefolositoare (Isaia 1:10-17) – st1 O criză de identitate

Despre autor
-