1.1 Introducere în studiul 1 (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Views

Daniela Măgureanu & Emanuel Grecu 1.1 Introducere în studiul 1 (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

                                Textul de memorat: „Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său” (Proverbele 14:31)

Ai încercat vreodată să creezi ceva, poate un obiect de artă, ceva realizat manual, poate un fel de mâncare sau ai inventat ceva, iar persoana căreia i l-ai dăruit a stricat sau respins darul tău? Dacă da, poate că înţelegi puţin din ce a simţit Dumnezeu când a creat această lume şi a dat viaţă fiinţelor omeneşti, doar ca apoi să vadă cum ceea ce a creat este distrus de păcat.

Biblia spune că lumea a fost creată cu grijă, că totul era „foarte bun”. în relatarea din Geneza 1 şi 2, putem vedea ce a simţit Dumnezeu faţă de ceea ce crease. Acesta este contextul în care ar trebui să citim despre căderea omului în păcat din Geneza 3 şi despre ce a fost în inima lui Dumnezeu când a mers la omul pe care îl crease.

Uluitor, însă lumea noastră continuă să fie iubită de Dumnezeu, în ciuda mileniilor de păcat, violenţă, nedreptate şi răzvrătire făţişă. Chiar mai uimitor este faptul că Dumnezeu a pus în acţiune planul Său pentru răscumpărarea şi re-crearea lumii în care ne-a încredinţat nouă, celor credincioşi, o parte de îndeplinit în planurile Sale măreţe. Da, noi suntem destinatarii harului Său, dar, din acest har pe care l-am primit, ne-a fost dată şi o lucrare pe care să o facem ca împreună-lucrători cu Domnul nostru. Ce responsabilitate solemnă şi sfântă!

1.1 Introducere în studiul 1 (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

About The Author
-