Views

DSC_0004

În perioada 2 – 4 decembrie 2015 Institutul Teologic Adventist a primit vizita unei comisii din partea Asociației Adventiste de Acreditare (Adventist Accreditation Association). Echipa de lucru a fost formată din cadre didactice universitare (Raquel și Victor Korniejczuck, Montemorelos University, Leif Hongisto, Middle East University) reprezentanți ai Diviziunii Inter-Europa (Livia Ivașcu, Marius Munteanu) și ai Conferinței Generale (Mik Lekic, Luis Schulz). Periodic toate instituțiile adventiste de învățământ superior sunt evaluate, ultima vizită din partea AAA la ITA având loc la sfâșitul anului 2011, acreditarea fiind acordată pentru o perioadă de 4 ani.

Procedura de evaluare a ITA din partea comisiei AAA a început cu mai bine de o lună în urmă, când membrii comisiei au primit un raport de aproximativ 140 de pagini organizat în 12 capitole. Documentul a fost elaborat după modelul propus de AAA cu cerințe care se regăsesc în toate rapoartele de evaluare a instiuțiilor adventiste de nivel universitar. Raportul a cuprins informații elaborate despre toate domeniile de activitate din cadrul Institutului Teologic Adventist, dintre care amintim: managementul activităţilor educaţionale și spirituale, structura, organizarea şi funcţionarea unităților academice şi funcţionale, administrarea patrimoniului şi gestionarea resurselor umane.DSC_0001

În timpul celor trei zile de vizită membrii comisiei s-au întâlnit în mai multe ocazii cu profesorii, studenții și angajații din campus și au studiat documentele la care s-a făcut referire în raportul trimis de conducerea ITA. Toate persoanele din campus care au avut responsabilități în acest demers sau care au răspuns la întrebările de evaluare, au apreciat atitudinea creștină și preocuparea evidentă pentru progresul și dezvoltarea ITA prezente la toți membrii comisiei.

La finalul timpului de evaluare a fost organizată o întâlnire în care au fost prezentate concluziile preliminare ale acestei vizite. Primele mesaje au avut în atenție cuvinte de apreciere pentru modul în care conducerea ITA a realizat raportul pentru această vizită, ceea ce a făcut mult mai ușoară activitatea comisiei. De asemenea, au fost apreciate progresele realizate în ultimii 4 ani și realizările evidente, dintre care a fost amintită în mai multe ocazii hotărârea de acreditare din partea ARACIS. În acest ton pozitiv, președintele comisiei AAA a făcut și o presupunere realistă cu privire la calificativul care va fi acordat în luna aprilie 2016: Citind raportul pe care l-ați pregătit, discutând în aceste zile cu atât de multe persoane din campus, studenți sau angajați care lucrează în diferite departamente și evaluând ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani pot spune că ar trebui să vă așteptați cel puțin la calificativul care a fost oferit acum patru ani, sau chiar la unul mai bun. (Mike Lekic) La acest mesaj încurajator se pot adăuga cuvintele cu care se încheie raportul preliminar al comisiei: “Comitetul de vizită dorește să-și exprime mulțumirile sincere față de Consiliul de Administratie, departamentul academic, administrație, personal și studenții Institutului Teologic Adventist din România pentru excelenta ospitalitate prezentă pe întreaga durată a vizitei, precum și pentru toate eforturile depuse pentru a facilita această întâlnire. De asemenea, mulțumim pentru ajutorul oferit echipei de lucru și atenția sporită pentru ca activitatea de evaluare să se desfășoare eficient și fără evenimente nedorite.” Trebuie amintit că membrii comisiei nu au fost doar generoși în aprecieri, ci, cu multă fermitate și claritate, au atras atenția și asupra aspectelor care așteaptă o rezolvare sau un progres.

RATI AAA Team Dec 3, 2015  În final, declarația Conf. Univ. Dr. Roxana Paraschiv, decan în cadrul Institutului Teologic Adventist rezumă cel mai complet acest moment foarte important care a avut loc în campusul din Cernica: Evaluarea Institutului Teologic Adventist de către Asociația Adventistă de Acreditare reprezintă un alt moment important din viața Școlii noastre, care ne oferă imaginea a ceea ce am realizat ca instituție adventistă de învățământ superior și a ceea ce avem de făcut în continuare. Chiar dacă efortul ultimelor luni premergătoare vizitei a fost unul considerabil, trebuie spus că tot ceea ce există în acest moment este rezultatul investițiilor spirituale, intelectuale și materiale realizate pe parcursul anilor. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem până aici, dar și întregului personal academic și administrativ al ITA care a trudit, de multe ori uitând de orele de încheiere a programului, pentru ca totul să fie bine pus la punct în vederea acestei evaluări. Am un cuvânt special de mulțumire pentru studenții noștri care încă o dată ne-au susținut în acest efort și, la fel ca și la evaluarea din partea ARACIS, și-au exprimat atașamentul pentru Institut și bucuria de a studia aici. Personal cred că acesta este unul din elementele cele mai importante în orice evaluare a unei instituții de învățământ superior. Nu în ultimul rând, apreciez în mod deosebit spiritul cald, bunavoința și atmosfera plăcută creată de membrii comisiei de evaluare pe parcursul vizitei. Am primit încurajări, sfaturi valoroase, desprinse din experiența mai îndelungată în instituții de învățământ adventiste și recomandări care să ne ajute să ne realizăm mai bine misiunea.

RATI ADMIN and AAA Team Dec 3, 2015

Vizita Asociației Adventiste de Acreditare la Institutul Teologic Adventist

Despre autor
-