Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 1 – 2016

     RĂZVRĂTIRE ȘI RĂSCUMPĂRARE

 

 1. E o taină cum păcatu-a apărut în Lucifer.

Cert e însă că mândria-a declanșat o criză-n cer.

Înșelând pe-Adam și Eva, Lucifer a devenit

„Stăpânul” planetei noastre, pe nedrept astfel numit.

Dar a fost învins la cruce. Prin Hristos, și tu, și eu,

Mântuire, biruință-avem prin scump sângele Său.

 

 1. Criza-n ceruri apărută, până în Eden pătrunde.

Fericirea e promisă doar pe-al ascultării munte.

Dar, în ziua de examen, lângă pomul interzis,

Testu-a fost pierdut, iar cei doi, izgoniți din Paradis.

 

Când minciuna și-adevărul se-mpletesc în „nu” și „da”,

Sigur e de la Satana. Vigilent fii! N-asculta!

N-arunca vina pe alții! Iartă și vei fi iertat!

Dumnezeu să ne ferească de căderea în păcat!

 

 1. Răzvrătirea se extinde. Abel, de-al său frate-ucis,

Mărturie-i până astăzi că-i erou de neînvins.

Zilnic, mai mult pământenii cu nesaț păcatu-l sorb.

Doar familia lui Noe e salvată din potop.

 

Lui Avra’m, testul credinței i-aurește consacrarea.

Iacov și Esau ne-nvață ce nefastă-i înșelarea!

Iosif însă, care iartă, pe Hristos îl reprezintă.

Să urmăm modelu-I sacru – iată cea mai ’naltă țintă!

 

 1. Și-astăzi sunt conflicte, crize. Mic în ochii tăi, fii treaz!

Pentru-acest timp, fii Debora! Fii un Ghedeon viteaz!

Să n-alegi plăceri de-o clipă! Nu fi un învins Samson,

Ci puternic, prin credință, doar Isus pe-al vieții tron!

Iar ca Samuel, exemplu de „judecător demn, sfânt,

Fii în propria ta viață și-n slujirea pe pământ!

 

 1. Istoria Marii Lupte e-un conflict neîncetat

Între ce e rău și bine. Doar prin Hrist cel minunat

Biruința e deplină, precum Goliat e-nvins.

Dar, când pofta îl subjugă, David e-n adulter prins.

 

Ca Ilie-n orice criză, rămâi tare în credință!

Roagă-te ca Ezechia, când dușmanii amenință!

Pentru-o vreme ca aceasta, ca Estera, ești chemat

Ca să aperi Adevărul. Fii erou neînfricat!

 

Hotărât ca Neemia, rezidește, din ruine,

Templul vieții multor oameni! Și grăbește! Domnul vine!

 

 1. Biruința în pustie, obținută de Isus,

Netezește drumul nostru către Țara cea de sus.

Apetituncumetarea, Dumnezeu ca singur Domn,

Iată teste de-ncercare pentru fiecare om!

Marea Luptă-n viața noastră, -a celor care L-am iubit,

Să se-ncheie-n biruință! Harul este pe sfârșit!

 

 1. „O, veniți!ne cheamă Domnul„cei trudiți și-mpovărați,

Și Eu vă voi da odihnă! Jugul Meu cel bun să-l luați!

Casa v-o zidiți pe stâncă! Fiți pământ bun, roditor!

Să nu judecați pe nimeni! Doar Eu sunt Judecător.

Sunt cu voi până la capăt și revin curând pe nor.

 

 1. Domnul Și-a ales prieteni, ca să-i facă ucenici,

Oameni prinși în Marea Luptă, dar în ochii lor fiind mici.

Înainte de-a-i trimite-n misiune, i-a chemat

Spre a fi cu El, să-nvețe biruința din păcat.

 

Ți-arde inima în tine, când mergi cu Isus pe cale?

Gata ești ca să lași totul, călcând pe urmele Sale?

Nu dori ca să fii mare, ci supus și-ncrezător

Celui ce-i Domn peste moarte și-n veci Răscumpărător!

 

 1. Și-n biserica primară Marea Luptă se-ntețește,

Dar prin rugă, consacrare, Duhul împuternicește

Pe apostoli să vestească pe Hristos cel înviat

Și astfel, la Cincizecime, s-a cules un rod bogat.

Astăzi, tu poți să fii Petru sau Ștefan, un Pavel nou!

Spre salvarea multor inimi, fii al cerului ecou!

 

 1. Vom clădi cu-argint și aur pe Hristos, ca temelie

Sau cu fânu-ndreptățirii, fiind pierduți pentru vecie?

Dacă-n templul vieții noastre guvernează Duhul Sfânt,

Ca și Pavel, Marea Luptă o vom încheia cântând.

Îmbrăcați cu toată-armura, noi vom fi biruitori,

Preschimbați în nemurire, când El va veni pe nori!

 

 1. Marele apostol Petru, inspirat de Domnul, scrie

Că noi, azi, un neam sfânt suntem, o aleasă seminție,

Din păcat și întuneric scoși spre a trăi-n lumină,

Tuturor fiind repere, spre a-i smulge din ruină.

 

Când cuvântul profeției se-mplinește azi deplin,

Oare știm ce fel de oameni noi ar trebui să fim?

Sfinți și tari ca stânca-n fața celor batjocoritori,

Așteptând, grăbind venirea Domnului pe albul nor.

 

 1. „Iată, stau și bat la ușă. Tu auzi azi glasul Meu?

Vrei să Îmi deschizi larg ușa? Să M-accepți ca Domn al tău?

Tu, Efes, Pergam și Smirna, Tiatira, Sardes de-azi,

Filadelfia iubită, veți primi al Meu mesaj?

 

O, Laodiceea vremii, fără aurul curat,

Haine albe și-alifie, nu poți sta lângă-Mpărat!

Luptați pân la biruință! Harul este pe sfârșit!

Vreau să fiți cu Mine veșnic, voi, toți cei ce-ați biruit!”

 

 1. Sună trâmbița!… Revine Împăratul dragostei,

Pe cei drepți să-i ia la Sine. Voi fi și eu printre ei?

Timp de-o mie de-ani, în ceruri, se va ține judecata

Celor ce-au ales păcatul. Cât de dreaptă li-e răsplata!

 

Apoi, Dumnezeu va face ceruri noi și-un nou pământ.

Orice lacrimă va șterge. Moarte nu va fi nicicând!

Universu-ntreg triumfă. Marea luptă s-a-ncheiat!

Dumnezeu este IUBIRE! Fie-n veci glorificat!   AMIN

 

Magdalena Toma, 14 martie 2016

 

SINTEZE BIBLICE-TRIM.1-2016

| Articole / Stiri |
Despre autor
-