Views

În urma  alegerilor desfășurate în cadrul Institutului Teologic Adventist în data de 17.02.2016, în conformitate cu prevederile Cartei Institutului Teologic Adventist și cu prevederile Ordinul MENCS nr. 3.751/2015, conf. univ. dr. Roxana Paraschiv a fost aleasă în funcția de rector al Institutului Teologic Adventist. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a confirmat numirea în funcție a noului rector pentru mandatul 2016 – 2020 prin Ordinul 3537 din 31.03.2016, emis de ministrul Adrian Curaj.

Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv îl înlocuiește în funcția de rector pe domnul prof. univ. dr. Ion Toma care a deținut această poziție în ultimii 10 ani. Institutul Teologic Adventist și Biserica Adventistă din România își exprimă aprecierea pentru activitatea desfășurată și pentru efortul depus în cadrul instituției adventiste de domnul profesor Ion Toma. De asemenea, recunoaște contribuția adusă de domnia sa la dezvoltarea campusului din Cernica, precum și la realizarea obiectivelor propuse, dintre care amintim obținerea acreditării instituționale în anul 2015.

Absolventă a Universității „A.I. Cuza” din Iași în anul 2000 cu diplomă de licență în Economie, conf. univ. dr. Roxana Paraschiv și-a început activitatea ca preparator universitar în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, devenind în anul 2003 asistent universitar, iar în anul 2007 lector, în cadrul aceleiași universități. În anul 2012 a fost angajată ca titular în cadrul Institutului Teologic Adventist, obținând gradul de conferențiar în anul 2013, iar din anul 2014 a ocupat funcția de decan în cadrul Institutului Teologic Adventist.

Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv este membră a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, este căsătorită și EMA_1125 copyare o fetiță de 6 ani. Din primele impresii oferite de noul rector al Institutului Teologic Adventist am înțeles că mai mult decât responsabilitățile administrative, domnia sa are în atenție misiunea acestei școli și preocuparea ca accesul la educația adventistă să fie posibil pentru cât mai mulți tineri: „Am primit numirea în poziția de rector ca pe o chemare, cu responsabilitate și multă rugăciune, conștientă de nevoia permanentă de sprijin și călăuzire din partea lui Dumnezeu. Perioada de patru ani care ne stă în față va fi una plină de provocări pentru Institutul Teologic Adventist. Dincolo de faptul că reforma sistemului de învățământ românesc nu este încheiată și că ne așteptăm în continuare la schimbări în cadrul legislativ și în mediul universitar, Institutul are un statut nou de instituție acreditată, care îi deschide noi oportunități, dar îl și obligă la menținerea și ridicarea standardelor academice. Dezvoltarea instituției noastre nu este rodul muncii unui singur om, ci al unei echipe, iar numărul relativ redus al personalului academic din cadrul ITA ne face pe fiecare parte a echipei. Consider că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o misiune pe care trebuie să ne-o asumăm și să facem eforturi pentru a o îndeplini. Ne dorim ca Institutul Teologic Adventist să se dezvolte atât în plan spiritual, cât și academic și să fie locul în care cât mai mulți tineri adventiști și nu numai să se formeze atât ca buni profesioniști, cât și ca oameni după chipul și pe placul lui Dumnezeu.” 

Pastorul Marius Munteanu, Președinte în exercițiu al Institutului Teologic Adventist, își exprimă EMA_1197-Edit copyaprecierea pentru parcursul avut de singura instituție adventistă de învățământ superior din România și privește cu credință și mari așteptări înainte: „Mandatul curent se încheie cu o tendință principală de dezvoltare, prin atingerea celor mai râvnite și muncite obiective din istoria instituției: acreditarea tuturor programelor de studii și acreditarea instituțională. Odată cu votarea, confirmarea de către MENCS și instalarea în funcție a noului rector, decizie precedată de numire a unui nou capelan, a unui nou director administrativ și succedata în foarte scurt timp de numirea unui prorector și a unui nou decan, ITA pășește curajos spre o altă etapă în dezvoltarea sa: consolidarea noului statut instituțional, extinderea ofertei de studii, lansarea unor noi colaborări și parteneriate cu instituții de învățământ superior din țară și străinătate, precum și răspunsul slujitor pe care ITA trebuie să-l ofere cerințelor de instruire ale bisericii noastre din Romania. Dna conf. dr. Paraschiv contribuie, într-o manieră distinctă la climatul academic și spiritual al campusului din Cernica, atât prin experiența de dascăl de peste un deceniu într-una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, cât și prin calitățile sale de lider creștin. Mă rog și mă bucur pentru victoriile pe care Dumnezeu le va dărui acestei noi echipe de conducere. Vivat, crescat, floreat!” (Marius Munteanu, Directorul Departamentelor Educație și Capelanie din cadrul Diviziunii Inter-Europene)

Decizia de numire a noului Rector la Institutul Teologic Adventist este un alt moment important de schimbare în istoria recentă a instituției adventiste de învățământ superior din Cernica. Dar mai mult decât contribuția și efortul oamenilor până la sacrificiu, rămâne preocuparea ca Dumnezeu să fie prezent în tot ce se întâmplă în campusul Adventist din Cernica. Cu o astfel de viziune evenimentele care urmează (Zilele Institutului Teologic Adventist, Convenția adventistă pentru asistență și misiune socială, Serbarea de absolvire sau Sesiunea de admitere – ca să amintim doar câteva dintre acestea) vor fi sub binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu.

Emanuel Sălăgean/Șef birou promovare Institutul Teologic Adventist

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA

Rectorul ales la Institutul Teologic Adventist, confirmat de Ministerul Educatiei Nationale

| Articole / Stiri |
Despre autor
-