Views

Soldat al lui Hristos te luptă
în Domnul și armura Lui,
Unit cu frații tăi înfruntă
demn strategia răului.

Te roagă, dar, cere putere,
apoi prezența Domnului,
În El ai fermă ‘ncredere,
El e cheia succesului.

Hristos înviat și înălțat,
în El și în tăria Lui,
Cel credincios Sursă a aflat
luând și sabia Duhului.

Isus a biruit și-i gata
să nimicească tot ce-i rău
În viața mea de stau de partea
credinței doar în harul Său.

Păstrează terenul cucerit
înaintând spre inamic,
Respinge vrăjmașul cel cumplit
prin orice mijloc mare, mic.

Prin adevăr, neprihănire,
pace, credință și Duh Sfânt,
Prin rugă și prin mântuire
cu El nu vom da greș nicicând.

Salvat e păcătosul prin har,
prin credință primind pe-Isus,
Singură normă solemnă-n dar
Scriptura, Cuvântul de sus.

Conștiința noastră se supune
Cuvântului lui Dumnezeu,
Și ca și Luther noi vom spune –
Astfel rămân și stau mereu.

Plin de Duh, de partea lui Hristos,
creștinul sincer, devotat,
Este soldatul gata, zelos
lumea să schimbe imediat. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Chemați la luptă

About The Author
-