Views

Binecuvântări nenumărate
De care toți avem nevoie
De Tatăl din ceruri sunt date
Prin Hristos și prin a Sa voie.

Aleși și acceptați de Dumnezeu,
El e al nostru, noi suntem ai Lui,
Doar prin Hristos moștenitori mereu,
Noi – moștenire scumpă Tatălui.

Ne prețuiește Tatăl, noi la fel,
Primim planul salvării prin Hristos,
Iertați, răscumpărați suntem prin El,
Putem trăi uniți, armonios.

Drum plin de laude și bucurii
Noi vom avea doar prin Hristos,
Dulci pregustări a vieții ce-o veni,
Daruri prin Duhul pentru credincios.

Sigiliul Tatălui pe frunți avem,
Prezența Duhului cu noi oricând,
Posibile doar prin Hristos de vrem
Să ne conducă-n faptă și în gând.

Noi nu avem vreun merit vreodat
La minunate binecuvântări.
Divinitatea întreită-a dat
Iubire fără de măsură-n zări.

Pentru Hristos și doar prin El trăind,
Spre lauda și adorarea Sa,
Este răspunsul cel slab licărind
Torentului de har ce ne va da.

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Binecuvântați prin El

About The Author
-