Views

Când soarele se duce la culcare
Și săptămâna, iată, s-a sfârșit,
Adu-ți aminte, este sărbătoare!
În trup și suflet totu-i pregătit?

O capodoperă prea minunată,
De mâna Creatorului făcut,
Adu-ți aminte azi încă o dată
Că ești făptură, om, un chip de lut.

Din țara de-ntuneric și de moarte,
Din lanțurile grele de păcat,
Adu-ți aminte, poverile toate
Le-a luat Mântuitorul, te-a salvat.

El te-a iertat și-acum te curățește,
Și mâna Lui te șlefuiește des.
Adu-ți aminte, doar El te sfințește,
Faptele-ți bune haine de cer nu țes.

Loialitate din iubire-adâncă
Domnului tău arăți păzind a șaptea zi.
Adu-ți aminte, este o poruncă,
Un semn, un steag, pe Cine vei sluji.

Un timp special de întâlnire caldă,
De închinare, rugă și cântări.
Adu-ți aminte, pe Isus să-L vadă
Vor oamenii în viața ta și-n adunări.

Zi de odihnă, zi de bucurie,
Alături de cei dragi sau de sărmani.
Adu-ți aminte, veșnic o să fie
Serbată-n Nou Eden fără de ani! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Adu-ți aminte!

About The Author
-