28
Views

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

organizează admitere pentru anul universitar 2012-2013,

la următoarele programe de studiu, ciclul I de licenţă:

Sesiunea SEPTEMBRIE 2012

 

A.    Teologie adventistă pastorală, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani (specializare acreditată)

·       Numărul de locuri: 13

·       Diploma acordată: licenţă în teologie

·       Condiţii de admitere: interviu  şi examene scrise la limba engleză, cunoştinţe biblice şi limba română (tematica probelor de concurs şi bibliografia pot fi consultate pe site-ul www.institutadventist.ro)

·       Calendarul admiterii: înscrieri: 10-17 septembrie; probe: 18 septembrie – interviul şi examenul de limba engleză; 19 septembrie – examenul de cunoştinţe biblice şi limba română; afişarea rezultatelor: 19 septembrie

La admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, membri botezaţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

 

B.    Asistenţă socială, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani (specializare acreditată)

·       Număr de locuri: 25

·       Diploma acordată: licenţă în asistenţa socială

·       Condiţii de admitere: interviu şi media de la bacalaureat

·       Calendarul admiterii: înscrieri: 10-17 septembrie; interviu: 18 septembrie; afișarea rezultatelor: 18 septembrie

 

C.    Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani

·       Număr de locuri: 15

·       Diploma acordată: licenţă în filologie

·       Condiţii de admitere: interviu şi media de la bacalaureat

·       Calendarul admiterii: înscrieri: 10-19 septembrie; interviu: 20 septembrie; afișarea rezultatelor: 20 septembrie

 

D.    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani

·       Număr de locuri: 25

·       Diploma acordată: licenţă în ştiinţe ale educaţiei

·       Condiţii de admitere: interviu (se verifică aptitudini de comunicare şi muzică), media de la bacalaureat

·       Calendarul admiterii: înscrieri: 10-18 septembrie; interviu: 19 septembrie; afișarea rezultatelor: 19 septembrie

 

Conținutul dosarului de înscriere:

·       Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă) în original şi în copie legalizată;

·       Foaia matricolă din liceu – copie simplă;

·       Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, ambele în copie legalizată – pentru candidaţii care au absolvit deja o facultate şi au diplomă de licenţă sau adeverinţa de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii din promoţia 2012;

·       Recomandare (tipizată) de la pastor şi comitet (numai pentru candidaţii la specializarea Teologie adventistă pastorală) – se depune în plic sigilat (formularul se va descărca de pe site);

·       2 recomandări (tipizate) pentru candidaţii la specializările Asistenţă socială, Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Recomandările pot fi obţinute de la foşti profesori, diriginţi, pastori, alte persoane care pot da referinţe relevante despre candidat (formularul se va descărca de pe site).

·       Certificat de naştere – copie legalizată;

·       Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată;

·       Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – copie legalizată;

·       B.I. sau C.I. – copie simplă;

·       Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează – în original;

·       Curriculum vitae;

·       3 fotografii ¾ – pe hârtie fotografică (Nu se acceptă fotografii digitale);

·       Chitanţă de plată a taxei de admitere (45 lei);

·       Cerere şi fişă de înscriere – tip (formularele se vor descărca de pe site);

·       Un dosar plic.

 

Cazare în perioada admiterii:

Institutul poate asigura cazare candidaţilor la admitere în căminele studenţeşti la următoarele tarife:

·       Cazare: 10 Ron/zi/persoană – 2 paturi în cameră;

·       Masa:   10 Ron/un meniu (minim 2 mese pe zi);

 

Taxe :

·       Taxa de înscriere la admitere: 45 RON;

·       Taxa de studii: 500 euro / an universitar, pentru toate specializările. Taxa poate fi plătită integral sau în două rate;

 

Facilităţi privind taxele:

·       Reducere de 50 euro pentru plata integrala a taxei până sau în prima zi a anului universitar;

·       In cazul studenților soţ-soţie sau frați care studiază la Institut, se aplica o reducere la jumătate a taxei unuia din ei;

·       Absolvenţii Institutului care se înscriu pentru a urma o nouă specializare, beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%.

 

Informații de contact:

Pentru a obţine informaţii detaliate puteţi sa accesați www.institutadventist.ro sau sa ne scrieți la următoarea adresă: secretariat@institutadventist.ro.

Tel./fax: Romtelecom – 021-36953 50; Orange – 0744-68 51 23, int. 101 – secretariat

 

Puteti descarca mai jos afisul sesiunii de admitere 2012.

Sesiunea de admitere Septembrie 2012 la Institutul Teologic Adventist

| Social |
About The Author
-