23
Views

 

 

    24 Octombrie – SABATUL CREAŢIUNII?!?

   Lui Nikolaus Satelmajer – Editorul revistei MINISTRY, oaspete recent al Curierului Adventist – (revistă a Uniunii Adventiste din România) ne informează ANN, cităm, “după ce a auzit că în ultimii trei ani sute de biserici şi sinagogi celebrează WEEKENDUL EVOLUŢIEI, i-a venit o idee (ne întrebăm de ce a auzit aşa târziu şi de ce i-a venit ideea aşa târziu după trei ani) şi s-a gândit “De ce nu avem o zi în care să CELEBRĂM CREAŢIUNEA”(sublinierea noastră). Chiar nu avem? Sabatul zilei a Şaptea ce este? Nu-l numim noi MONUMENTUL CREAŢIUNII? Oricum, conducători mondiali ai Bisericii au aprobat ideea şi au stabilit ca această zi să fie 24 Octombrie şi să se numească SABATUL CREAŢIUNII. Ni s-a spus că “mai multe informaţii cu privire la SABATUL CREAŢIUNII vor fi disponibile în luna Iulie”.

   Poate s-ar fi cuvenit să aşteptăm mai întâi informaţiile promise în luna Iulie şi apoi să mai zicem CÂTE CEVA, dar cred că e bine şi acum.

   – De ce 24 Octombrie? Vreo legătură cu “toamna iudaică” în ideea “curăţirii Sanctuarului”? Cu “Botezul Domnului” care a avut loc toamna? Cu Octombrie 1844? Revenire la “curăţirea pământului”? Cea de pe urmă?

   – De ce SABATUL “CREAŢIUNII”? Şi de ce CELEBRARE? În Biblie este clar că Domnul a stabilit pentru OM, chiar înainte de căderea lui în păcat, o singură amintire a CREAŢIUNII prin ZIUA A ŞAPTEA şi a legiferat-o. Cât priveşte celelalte sărbători numite sabate, nu aveau în vedere CREAŢIUNEA, ci trimeteau spre alte înţelesuri pe care Domnul voia să le imprime oamenilor spre învăţătură.

   – SABATUL CREAŢIUNII (aşa numit) 24 Octombrie, va fi sărbătorit, celebrat numai anul acesta? Sau în fiecare an până la venirea Domnului?

   – Va avea celebrarea sau necelebrarea lui un rol profetic precum SABATUL ZILEI A ŞAPTEA în evenimentele de pe urmă ale lumii, cum ar fi “sigilarea”?

   – Va fi această “adăugire” a SABATULUI CREAŢIUNII, anual la cel săptămânal, un corespondent al practicelor creştine de PAŞTE ANUAL, adăugat la “împărtăşirea” curentă?

   – Va fi o referire la PAŞTELE din Vechiul Testament, ANUAL, care de fapt nu trimetea spre CREAŢIUNE ca SABATUL SĂPTĂMÂNAL, ci la “ieşirea din Egipt”? Dacă da, de ce este numit al CREAŢIUNII?

   – Dacă va fi “asimilat”, SABATUL CREAŢIUNII – 24 Octombrie, ar însemna CEVA FĂRĂ PRECEDENT. Timp de şase mii de ani, omenirea nu a celebrat un SABAT ANUAL al CREAŢIUNII.

   – SABATUL ZILEI a ŞAPTEA a fost stabilit înainte de căderea omului şi Biblia spune că pe noul pământ el va fi în continuare sărbătorit – ceea ce este logic. Ce se va întâmpla cu SABATUL anual al CREAŢIUNII? Face sens, veşnicia ca un sabat perpetuu în care din şapte zile în şapte, o amintire a CREAŢIUNII. Mai departe nu mai avem motivaţii.

   – De ce 24 Octombrie şi nu – de exemplu – ULTIMUL SABAT din OCTOMBRIE? Ca să nu se suprapună? Oricum la şapte ani se va suprapune. Unii spun că sărbătorirea va fi de fapt în Sabatul cel mai apropiat de 24, fie înainte, fie după. Atunci de ce această specificare a datei?

   – Ne putem închipui cum va arăta sărbătorirea SABATULUI CREAŢIUNII într-o Miercure, Vineri, etc.? Dar într-o Duminică? În sfârşit, ar fi o zi de sărbătoare fără probleme. Total ecumenică, pentru toată creştinătatea.

   – Va avea acest SABAT al CREAŢIUNII – 24 Octombrie, un impact global în societatea omenească, sau va fi doar o motivaţie pentru discuţii teologice, sau şi mai puţin, ceva de felul “ziua colportorilor”, “ziua uşilor deschise” etc.?

   – Se presupune ca toţi creaţioniştii să se unească în jurul acestui SABAT indiferent de ce orientare sabatică săptămânală ar fi? Sabatiştii iudei ce părere vor avea?

   – De fapt va fi o sărbătoare care NU VA FI SĂRBĂTORITĂ în nici un fel? Atunci de ce a fost propusă? Va fi doar o sărbătoare “decorativă”, fără semnificaţii practice? Atunci la ce încă una?

   – Presupunând că ea va fi adoptată, ce atitudine va avea faţă de ea Guvernul Mondial?

   – Să mai presupunem că pe 24 Octombrie va fi celebrată creaţiunea anul acesta (mai ales că e prima celebrare de acest fel), în festivităţi mari, întâlniri de răsunet pe tot globul, cu toate posibilităţile de sărbătorire. Cum va arăta următorul SABAT SĂPTĂMÂNAL?

   – Să fie oare 24 Octombrie SABATUL CREAŢIUNII doar un fel de competiţie cu EVOLUŢIONISMUL? Merită să concurezi cu ceva ce nu există de fapt?

   – Prin celebrarea SABATULUI CREAŢIUNII pe 24 Octombrie, există în vreun fel pericolul de a diminua SABATUL ZILEI a ŞAPTEA? La urma urmei NU CONTEAZĂ CE ZI?

   – Va fi doar un SABAT CEREMONIAL CONVENŢIONAL, o zi de bucurie, să-i spunem “necanonizată?” Dacă da, atunci de ce îi este adăugată conotaţia sacră a cuvântului CREAŢIUNII? Să i se fi zis “ZIUA ANTIEVOLUŢIONISTĂ”. Şi aşa era prea mult.

   – Nu ne place să spunem că SABATUL ZILEI A ŞAPTEA, singurul SABAT al CREAŢIUNII, trebuie scos în prim plan şi că 24 Octombrie SABATUL CREAŢIUNII va ajuta la acest lucru, ci ne place să spunem că SABATUL ZILEI a ŞAPTEA STĂ prin sine însuşi pentru că Îl reprezintă pe Domnul Dumnezeu, pe “EU SUNT CEL CE SUNT”.

   – Nu ştiu ce detalii vom primi în Iulie în legătură cu 24 Octombrie SABATUL CREAŢIUNII. Dumneavoastră stimaţi cititori le presimţiţi? Le bănuiţi? Cum le-aţi vrea să fie? Credeţi că se va renunţa la idee? Credeţi dimpotrivă că va fi o efervescenţă nemaiîntâlnită până acum, în legătură cu ea?

   Să ne rugăm să fie bine.

 

   Benone Burtescu

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-