10
Views

misiune-profesie-Septembrie 2013

ADMITERE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

SESIUNEA DE TOAMNĂ 09 – 18 SEPTEMBRIE 2013

OFERTA DE STUDII:

 • Teologie Adventistă Pastorală
 • Asistenţă Socială
 • Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză
 • Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar

1. Specializarea: Teologie Adventistă Pastorală înfiinţată în anul 1924 şi acreditată în anul 2009

 • Numărul de locuri: 11
 • Durata studiilor: 8 semestre / 4 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în teologie
 • Calendarul admiterii 2013
 • Sesiunea de toamnă:
 • Înscrieri: 9-16 septembrie
 • Examene: 17-18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Mărturie:

De ce am ales ITA? În primul rând pentru că vreau să lucrez ca pastor. Însă experienţa anilor în şcolile neadventiste şi apoi experienţa unui liceu adventist m-au ajutat să realizez că educaţia adventistă este superioară oricărui sistem educaţional.

Aşadar, mare har pentru România! Mare har pentru că are învăţământ universitar adventist. Aici am căpătat informaţii, însă mai mult decât atât, aici am învăţat să trăiesc, să iubesc, să comunic, pentru că Institutul Teologic Adventist găzduieşte modele, Model.

P.S. Îmi recunosc subiectivitatea…Totuşi, dragă Natanael, vino şi vezi!

Ovidiu Băluţă – Absolvent, Teologie Adventistă Pastorală, ITA, Capelanul Liceului Teologic Adventist din Craiova

2. Specializarea: Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

 • Numărul de locuri: 20
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în filologie
 • Calendarul admiterii 2013
 • Sesiunea de toamnă:
 • Înscrieri: 9-18 septembrie
 • Interviu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie

Mărturie:

Anii pe care i-am petrecut la Cernica au fost cei mai frumoși ani pentru că a fost perioada în care m-am dezvoltat cel mai mult, am citit cel mai mult, am cunoscut oamenii care m-au ajutat cel mai mult. Îmi dau seama că dacă n-aș fi întâlnit câțiva oameni, dacă n-aș fi avut momentele acelea de studiu și dacă n-aș fi avut “revelațiile” din perioada studenției, aș fi fost astăzi un om cu totul altfel.

Rememorez aventajele mari pe care eu le-am găsit la Cernica: disponibilitatea unor profesori, disponibilitate pe care am regăsit-o parțial la programul de master, mediul foarte favorabil studiului, liniște, bibliotecă și profesori care să te călăusească. Dacă ai aceste ingredinte, poți să faci absolut orice!

Cristian Măgură – absolvent, Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză, Redactor Centrul Media Adventist

3. Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

 • Numărul de locuri: 11
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în ştiinţele educaţiei
 • Calendarul admiterii 2013
 • Sesiunea de toamnă:
 • Interviu: 18 septembrie
 • Înscrieri: 9-17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Mărturie:

“Anii de studii la Institutul Teologic Adventist au fost foarte frumoși, chiar dacă uneori mi-a fost greu. Pe lângă formarea academică, am apreciat programele extracuriculare, care ne-au ajutat foarte mult să creștem atât în relația cu Dumnezeu dar și în relația cu persoanele care au fost lângă noi. Cel mai mult mi-a plăcut că am găsit oameni deosebiți alături de care am simțit că am avut un progres și m-am dezvoltat, oameni de la care am învățat multe lucruri pentru viață și veșnicie.”

Raluca Rotaru – absolvent Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, profesor pentru învățământul primar, Școala Primară Adventistă – Matca (GL)

4. Specializarea: Asistenţă Socială înfiinţată în anul 1999 şi acreditată din anul 2008

 • Numărul de locuri: 25
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în asistenţă socială
 • Calendarul admiterii 2013
 • Sesiunea de toamnă:
 • Înscrieri: 9-16 septembrie
 • Interviu: 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 17 septembrie

Mărturie:

“În perioada de studenție petrecută la Institutul Teologic Adventist, m-am dezvoltat atât intelectual și profesional cât și spiritual. Un lucru de care n-am avut parte în școlile de stat dar l-am avut aici, a fost o bună relație profesor – student, care m-a ajutat să mă simt acceptată și respectată punându-mi în valoare capacitățile intelectuale și abilitățile practice.

Implicarea în proiectele sociale și de misiune, participarea la capele, la programele de Sabat unde am avut privilegiul să ascult multe predici prezentate de pastori și profesori din România și străinătate dar și cursurile de spiritualitate m-au ajutat să am o experiență creștină mai profundă.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acești ani petrecuți la Cernica, au fost cei mai frumoși ani din viața mea și nu voi regreta nicodată că am optat pentru Institutul Teologic Adventist, programul de studii Asistență Socială.”

Oana Badea – absolvent Asistență Socială, Asistent Social, Federația Comunităților Evreiești din România, Departamentul Asistență Socială și Medicală, București.

Cine se poate înscrie la concursul de admitere ?

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  Absolvenţii de liceu din promoţia 2013 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă cel târziu în prima zi a anului universitar, respectiv 1 octombrie 2013.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Mai multe informații despre ce acte trebuie depuse la dosarul de înscriere, care sunt costurile serviciilor în perioada admiterii, care este taxa de studii, cum se plăteşte, cum se ajunge în campus sau orice alt subiect de interesa despre Institutul Teologic Adventist, găsiți la următoarele date de contact:

Ce este Institutul Teologic Adventist?

Institutul Teologic Adventist este instituţie de învăţământ superior adventistă care, în conformitate cu filosofia educaţiei creştine şi cu idealul educaţional definit prin Legea educaţiei naţionale, îşi înscrie activitatea  în câteva direcţii prioritare: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a caracterului moral al studenţilor, a individualităţii umane, formarea personalităţii responsabile, asumarea unui sistem de valori biblice-creştine strict necesare pentru împlinirea personală, pentru dezvoltarea spiritului slujirii dezinteresate a semenilor, a spiritului antreprenorial, pentru dezvoltarea cetăţenească activă în societate.

De ce să alegeţi Institutul?

Noi vă oferim:

 • Educaţie creştină pentru dezvoltarea spirituală şi profesională;
 • Cursuri susţinute de profesori şi specialişti din mediul universitar românesc şi din străinătate;
 • Predare – învăţare – evaluare cu mijloace moderne şi creative;
 • Burse acordate pentru performanţe academice;
 • Oportunităţi pentru reducerea taxelor şcolare;
 • Acces la o bibliotecă modernă şi sală de lectură dotată cu mii de cărţi şi reviste de specialitate;
 • Acces permanent şi gratuit la internet wireless;
 • Cămine studenţeşti cu dotări moderne;
 • Alimentaţie sănătoasă şi variată în cadrul cantinei;
 • Activități misionare în țară și peste hotare (Uganda 2005, Venezuela 2006, Malaezia 2007, Tanzania 2008, Nicaragua 2009, Malawi 2010, Filipine 2011, Moldova 2013, Ruwanda 2013);
 • Participarea la concerte naţionale şi internaţionale cu orchestra de clopote (Italia – 2012, Slovenia – 2012, Austria – 2012, Germania – 2012);
 • Excursii la costuri reduse, organizate anual în afara ţării (Italia – 2007 și 2012, Grecia – 2008, Turcia – 2009, Austria și Cehia 2011, Slovenia 2012, Germania, Austria și Ungaria 2013);
 • Acces la facilităţile bazei sportive a Institutului (sală de fitness, terenuri pentru jocuri de echipă).
 • Oportunități pentru reducerea taxelor școlare

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

www.institutadventist.ro

Tel./Fax: +40 213 69 53 50

Orange:   +40 744 68 51 23

Email: secretariat@institutadventist.ro

Adresa:

Şos. Decebal, nr. 11-13

Com. Cernica, 077035

Jud. Ilfov, România

Admitere la Institutul Teologic Adventist, sesiunea de toamnă 2013

| Anunturi, Tineret |
About The Author
-