SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2020

Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2020

CUM SĂ INTERPRETĂM BIBLIA?

1. Biblia este Comoara omului cea mai de preț,
Unica Busolă către un final etern, măreț.
Deși este-ncredințată slabelor vase de lut,
Ea-i de-origine cerească și, în Marea Luptă, scut.

Profețiile-mplinite spun că Dumnezeu conduce
Și istoria confirmă biruința de la Cruce.
Viața ta și-a mea, schimbate, de Hristos cel viu vorbesc.
El e Călăuza vieții pentru toți cei ce-L iubesc.

2. Biblia e insuflată de eternul Dumnezeu,
De folos ca să învețe și să mustre tot ce-i rău,
Să îndrepte, să ne schimbe-n oameni noi, neprihăniți,
Ca să devenim destoinici, nobili, înțelepți și sfinți.

Duhul Sfânt e-Acela care pe profeți i-a inspirat
Și Cuvântul scris concordă cu Cel Viu și-Adevărat.
Prin credință înțelegem tot ce în Scriptură-i scris.
Cine crede și-mplinește slova ei, nu e învins.

3. Cu „Stă scris” l-a-nvins pe Satan’, Domnul nostru în pustie.
Legea și-ntreaga Scriptură ni le-a dat ca temelie
Pentru-a noastră biruință! Fiind de-origine divină,
Să le acordăm respectul și încrederea deplină!

Se cuvine ca Scriptura s-aibă ultimul cuvânt.
Ea e autoritatea Domnului pe-acest pământ.
Toți profeții, toți creștinii, toți apostolii-au făcut
Din Scriptură codul vieții, călăuză, steag și scut.

4. Absolut nimic nu fie mai presus decât Scriptura:
Nici tradiția, rațiunea, experiența, nici cultura!
În supunere deplină, orice gând să-l facem rob
Ascultării de Acela ce ne-oferă-al vieții Cod.

Începutu-nțelepciunii este temerea de-Isus
Și Cuvântul Său ni-e standard până vom ajunge sus.
Pentru noi, Scriptura s-aibă de-astăzi ultimul cuvânt!
„Aici stăm!” – ca Luther spunem, luminați de Duhul Sfânt.

5. Noi suntem poporul Cărții. Credem în Sola Scriptura.
Ultimul cuvânt îl are și-i e clară-nvățătura.
Cel ce-o ia ca sfântă normă, de nimic nu e învins.
Să-nvățăm ca să nu trecem peste ceea ce „Stă scris”!

Singură ea se explică. Unitatea ei deplină
Ne asigură că este de origine divină.
„La Lege și Mărturie” să rămânem ne-ncetat,
Prețuind Lumina mare, cum scrie și sora White!

6. Precum Domnul, spre Emaus, le-a interpretat Scriptura
Celor doi, El vrea și nouă să ne dea învățătura
Și-nțelegerea deplină din al Bibliei Cuvânt,
Ca s-o împlinim în viață, luminați de Duhul Sfânt.

Ca-n vremea lui Neemia, Cartea Legii o citim
Spre-a interpreta Scriptura cu-nțelesul ei divin.
Făr’ idei preconcepute, în smerenie, vom vedea,
Ca și cei doi, spre Emaus, cum ne arde inima!

7. Să nu scoatem niciodată textul din contextul său!
Tot ce scrie în Scriptură-i insuflat de Dumnezeu;
Și nu-i fără importanță pe copii să-i învățăm
Să respecte Sfânta Carte și cu ea să ne-acordăm.

Toate cărțile Scripturii, scrise-n timpuri diferite,
Conțin profeții, istorii și mesaje explicite
Ce ne-arată clar că Domnul este-al nostru Creator
Și, prin Planul Mântuirii, veșnic Răscumpărător.

8. „La-nceput era Cuvântul; El era cu Dumnezeu.
Toate-au fost prin El făcute; tot prin El se țin mereu”.
Cele două instituții, din Eden întemeiate:
Sabatul, căsătoria – sfinte trebuie păstrate!

Toate cărțile Scripturii în Geneza-au rădăcină.
Dumnezeu, aici, apare-n autentica lumină:
El, pe-Adam și-apoi, pe Eva, din iubire i-a creat
Și, spre a-i salva din moarte, viața Și-a sacrificat.
Mai presus de-orice curente, dacă Îl iubim pe Hrist,
Vom rămâne la Scriptură și la tot ce-n ea „Stă scris”!

9. Când Scriptura ne afirmă că Pământul e rotund;
Că, de la Creațiune, numai șase mii ani sunt,
Cine-s eu ca să cred altfel și cum pot să dovedesc,
Ridicându-mă deasupra Împăratului ceresc?

El ne spune adevărul, prin contrast spre a discerne
Miturile-antichității sau pe cele de-azi, moderne.
Dacă Domnul, Pavel, Petru ne confirmă Creațiunea,
Ne e fermă-ncredințarea! Aici e înțelepciunea…

10. Biblia este reală. Pagini de istorie,
Ce s-au derulat aevea, cu căderi sau glorie,
Cu-mpărați, profeți, miniștri, de istorici confirmate,
Spun că slovele Scripturii sunt în totu-adevărate.

Prin potopul de lumină-adus de arheologie,
Pentru-atei, pentru cei sceptici – este-a Bibliei solie
Spre Hristos – zbor supersonic peste-al necredinței hău
Și triumf pentru aceia care cred în Dumnezeu!

11. Cu istoria-ntr-o mână, profeția în cealaltă,
Observăm o concordanță ce nu poate fi negată.
Cornul mic, ce schimbă Legea și pe sfinți îi persecută
Este cea de-a patra fiară-n vis profetic clar văzută.

„Iată, v-am spus dinainte ceea ce se va-ntâmpla,
Ca atunci când profeția împlinită-o veți vedea,
Să aveți credință-n Mine și-n Cuvântul Meu cel sfânt.
Eu sunt Domnul! Fiți, dar, gata, căci voi reveni curând!”

12. Uneori găsim pasaje biblice greu de-nțeles,
Însă Duhul Sfânt ne-ajută să pătrundem al lor sens
Dacă, pe genunchi, în rugă și-n smerenie dorim
Să cunoaștem Adevărul, fiind dispuși să și-l trăim.

Să venim cu reverență înaintea Celui Sfânt!
Să fim hotărâți și sinceri s-acceptăm al Său Cuvânt!
Tot săpând adânc în mina plină cu-aurul ceresc,
Vom vedea că multe texte nu mai sunt greu de-nțeles!

13. Ascultarea de Cuvântul Domnului ne dă lumină
Și putere în ispite, spre-a-mplini voia-I divină.
Domnu-a fost și va rămâne pentru noi exemplu sfânt;
Cu „Stă scris”, El, pe Satana l-a respins și l-a înfrânt!

De aceea, memorarea Bibliei scut ne va fi
În cercări, ispite, crize, până Domnul va veni.
Și copiii, fie-n versuri, fie-n cântec o-ndrăgesc
Și, urmând-o, vor ajunge fii ai Tatălui ceresc.

EPILOG

Biblia este corola de minuni a vieții noastre;
Arcul de triumf al lumii; Orion spre zări albastre.
Dumnezeu, ca și Cuvântu-I, este sfânt, nemuritor.
Binecuvântată veșnic este CARTEA CĂRȚILOR!

Magdalena Toma, 17 iunie 2020

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2020

| Articole / Stiri, Scoala Sabat |
Despre autor
-