13.7 Un gând de încheiere – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu)

„Ochiul firesc nu poate privi niciodată farmecul şi frumuseţea lui Hristos. Doar iluminarea interioară a Duhului Sfânt, care îi descoperă sufletului starea sa lipsită de speranţă şi ajutor fără mila şi iertarea Purtătorului de păcate şi fără jertfa desăvârşită a lui Hristos, poate să îl facă în stare pe om să discearnă mila Sa infinită, dragostea Sa nemărginită, bunăvoinţa şi slava Sa.” – Ellen G. White, The Upward Look, p. 155

„Porţiuni din Scriptură, chiar capitole întregi, pot fi învăţate pe de rost pentru a fi repetate când Satana vine cu ispitele sale. … Când Satana vrea să conducă mintea să zăbovească asupra lucrurilor lumeşti şi senzuale, cea mai eficientă împotrivire este: Stă scris” – The Advent Review and Sabbath Herald, 18 aprilie 1884

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. 11 „Înaltul privilegiu al rugăciunii”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 132-138
1. Cu ce anume compară psalmistul locuirea fraţilor împreună?
2. Care era concepţia psalmistului despre locul de unde „scotea” Domnul vântul?
3. Ce anume solicitau biruitorii de la prizonierii iudei?
4. Ce anume vede şi cunoaşte Domnul, deşi este „înălţat”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Adevărul despre sanctuar”
5. Ce teorie falsă menţionează Ellen G. White că va introduce vrăjmaşul, printre altele?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.7 Un gând de încheiere – st13 Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Despre autor
-