Views

La microfon Daniela Petre si Emanuel Greu

Unitatea şi refacerea relaţiilor

STUDIUL 10 » 1 DECEMBRIE – 7 DECEMBRIE

Textul de memorat: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:10)

După cum am văzut deja, relaţia dintre credincioşi a fost încordată uneori, chiar şi după Cincizecime. Din Noul Testament aflăm cum au procedat conducătorii şi membrii bisericii în acele situaţii. Şi ne sunt transmise lecţii extrem de valoroase pentru biserica de astăzi. El arată ce rezultate pozitive au aplicarea principiilor biblice şi păstrarea unităţii în Hristos.

În studiul de săptămâna aceasta, vom discuta despre refacerea relaţiilor dintre membrii bisericii şi despre impactul acestor relaţii asupra unităţii noastre în Hristos. Duhul Sfânt lucrează la apropierea oamenilor de Dumnezeu şi apropierea noastră unii de alţii, la dărâmarea barierelor care ne despart de Dumnezeu şi a barierelor care ne despart pe unii de alţii. Pe scurt, cea mai mare dovadă a puterii Evangheliei nu este dată în primul rând de declaraţiile bisericii, ci de modul ei de viaţă.

„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). Dacă nu avem această dragoste, discuţiile despre unitatea bisericii sunt fără rost.

10.1 Introducere in studiu

Despre autor
-