11.2 Să cumperi ceva gratuit? (Isaia 55:1-7) – st11 Manifestarea dragostei

Views


Gabriel Radu 11.2 Să cumperi ceva gratuit? (Isaia 55:1-7) (st11 Manifestarea dragostei)

1. Ce contradicţii observi în versetul de mai jos? Isaia 55:1

Să presupunem că locuieşti într-un oraş mare, tu ai mâncare şi faci un anunţ către cei înfometaţi şi fără adăpost: „Voi, care nu aveţi bani, veniţi şi cumpăraţi de mâncare!” Dar cum pot cumpăra dacă nu au niciun ban?

Însă Isaia adaugă: „fără bani şi fără plată” şi ideea devine mai clară. Oamenii sunt invitaţi să primească iertarea fără plată (Isaia 55:7). Însă verbul „a cumpăra” subliniază că, pentru a le împlini nevoile şi dorinţele, Dumnezeu le oferă oamenilor ceva valoros. Iar primirea acelui lucru necesită o tranzacţie, un transfer de valori. Dumnezeu acordă iertare fără plată în cadrul legământului refăcut cu copiii Lui, dar nu pentru că pe El nu L-a costat nimic. El a cumpărat iertarea noastră cu un preţ colosal, sângele Robului Său. Deşi este oferită gratis, iertarea a fost realizată cu un preţ extraordinar de mare pentru El!

2. Care a fost preţul mântuirii noastre? Cum prezintă Isaia problema şi cum este prezentată în Noul Testament? 1 Petru 1:18,19; Efeseni 2:8,9

Isaia prezintă succint în Vechiul Testament aceeaşi Evanghelie din Noul Testament. Nu a existat un „legământ vechi”, prin fapte, care să fie înlocuit de un „nou legământ” al mântuirii prin har. De când Dumnezeu le-a dat lui Adam şi Evei făgăduinţa unui Eliberator (Geneza 3:15), a existat o singură cale de salvare: prin har, prin credinţă (Efeseni 2:8). „Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). De la Ghilgameş, eroul şi semizeul din Mesopotamia, care în zadar a făcut fapte vitejeşti căutând viaţa veşnică, şi până la cei de azi care cred în reîncarnare, oamenii au încercat toate variantele de salvare, dar fără rezultat. De aceea au nevoie să afle despre Isus şi ce a realizat El pentru ei la cruce.

Mântuirea este fără plata, deoarece noi nu putem face nimic ca s-o câştigăm, faptele noastre bune nu ne pot salva. Totuşi, ea ne poate costa totul (Matei 10:39; Luca 9:23; 14:26; Filipeni 3:8). Eşti dispus să o accepţi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.2 Să cumperi ceva gratuit? (Isaia 55:1-7) – st11 Manifestarea dragostei

Despre autor
-