11.3 Gânduri şi căi înalte (Isaia 55:6-13) – st11 Manifestarea dragostei

Views


Gabriel Radu 11.1 Introducere in studiu (st11 Manifestarea dragostei)

3. Ce spune Dumnezeu despre gândurile şi căile Lui şi gândurile şi căile noastre? Cum înţelegi aceasta? Isaia 55:8,9

Acela care a creat universul în care chiar şi cele mai simple lucruri conţin mistere pe care mintea noastră nu poate să le aprofundeze este un Dumnezeu ale cărui căi trec dincolo de ceea ce putem noi să începem să înţelegem pe deplin. De aceea, cunoaşterea superiorităţii Sale infinite ar trebui să ne facă să acceptăm cu umilinţă ajutorul Lui (Isaia 57:15).

4. În ce context compară Domnul căile şi gândurile Lui cu cele ale noastre? Ce spune El că face, şi totuşi nouă ne este atât greu să pricepem? Isaia 55:6-9

Fără îndoială că, dintre toate misterele universului, cel mai mare este planul mântuirii, un mister pe care noi abia putem începe să-l pricepem (Efeseni 6:19). Însuşi Creatorul universului S-a înjosit, luând chip de om şi trăind o viaţă de trudă şi suferinţă. El a murit în locul nostru ca jertfă pentru păcat ca să ne poată ierta şi arăta milă. Acesta este un adevăr care va face ca inima fiinţelor create de Dumnezeu să tresalte de-a lungul veacurile veşniciei.

„Dar şi îngerii doresc să privească la tema răscumpărării; ea va fi ştiinţa şi cântecul celor răscumpăraţi în cursul veacurilor fără sfârşit ale veşniciilor. Ea merită şi acum o analiză şi o studiere atentă? […]

Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul întrupării Domnului Hristos, al jertfei Sa ispăşitoare şi al lucrării Sale de mijlocire va ocupa la nesfârşit mintea cercetătorului zelos şi, privind spre cer cu nenumăraţii lui ani, el va exclama: Mare este taina evlaviei!” – Ellen G. White, My Life Today, p. 360

Gândeşte-te la oamenii pe care i-ai rănit, la vorbele aspre pe care le-ai rostit, la modul în care i-ai dezamăgit pe ceilalţi, dar şi pe tine. Cum îţi însuşeşti făgăduinţele Domnului de iertare şi vindecare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

11.3 Gânduri şi căi înalte (Isaia 55:6-13) – st11 Manifestarea dragostei

Despre autor
-