6.3 Fugarul – st6 Lecții mai greu de învățat

Views


Gabriel Radu 6.3 Fugarul (st6 Lecții mai greu de învățat)

3. Ce putem învăța din experiența lui lacov?
Geneza 28:10-17_______________________________________________________________

In relațiile cu restul familiei, lacov ajunsese să facă niște înșelăciuni cumpli­te, cu ajutorul mamei sale, și acum plătea pentru ele. Fratele lui îl amenințase cu moartea, iar el devenise un fugar care se îndrepta spre casa unchiului său din Haran. Totul era imprevizibil și înfricoșător.

Intr-o zi, lacov își târăște picioarele prin țărână, și apoi prin întuneric. El se află în mijlocul pustietății, având ca acoperiș doar cerul. își găsește o piatră pe care o folosește ca pernă și adoarme. Dar starea de inconștiență totală pe care o aduce somnul este întreruptă curând de cunoscutul vis cu scara care se spriji­nea de pământ și ajungea până la cer. îngerii urcau și coborau pe ea.

Apoi aude o voce spunându-i: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avraam.” Glasul continuă, repetând făgăduințele cu care lacov este familiarizat din tezaurul de cunoștințe al familiei: Sămânța ta va fi mare și va fi o binecuvân­tare pentru toate familiile de pe pământ, „lată că Eu sunt cu tine”, a continuat glasul, „căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun” (Geneza 28:15).

Ellen G. White a scris despre modul în care Pavel, mult mai târziu, „a privit scara din viziunea lui lacov, reprezentându-L pe Hristos, care a legat pământulcu cerul și pe omul mărginit cu Dumnezeul cel nemărginit. Credința lui era întă­rită atunci când își amintea cum patriarhii și profeții s-au sprijinit pe Acela care era susținătorul și mângâierea sa și pentru care el își dădea viața.” – Faptele apostolilor, p. 512

lacov se trezește și își spune: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, și eu n-am știut” (Geneza 28:16). Ce se întâmplă aici este copleșitor! El nu va uita niciodată locul și îi dă un nume. Apoi, îi jură lui Dumnezeu credincioșie pe viață.

De ce caută Mântuitorul sa ajungă la noi, în ciuda păcatelor noastre?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.3 Fugarul – st6 Lecții mai greu de învățat

Despre autor
-