6.4 Rabbi Isus – st6 Lecții mai greu de învățat

Views


Gabriel Radu 6.4 Rabbi Isus (st6 Lecții mai greu de învățat)

Dintre toate începuturile de capitole din Noul Testament, niciunul nu este mai cunoscut decât acesta: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. … Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului Născut din Tatăl” (loan 1:1,14).

4. Ce ne spun versetele următoare despre cine a fost isus și ce făcea El?
Ioan 1:1-14___________________________________________________________________

Același Dumnezeu care le-a vorbit lui Adam și Evei în grădină și lui lacov în mijlocul pustietății apare acum ca o persoană. Noul Testament afirmă că Dumnezeu a fost întruchipat în Isus. Prin Isus, noi putem învăța despre voia și calea lui Dumnezeu, deoarece Isus era Dumnezeu.

Capitolul continuă prin a spune că loan Botezătorul a fost un predicator atât de convingător, încât și conducătorii religioși din Ierusalim bănuiau că el ar putea fi un om special. însă loan Botezătorul pregătea calea pentru cineva mai mare decât el însuși. Cineva incredibil de special era pe punctul să apară, iar el, loan Botezătorul, nu era vrednic „să-l [dezlege] cureaua încălțămintei” (loan 1:27).

A doua zi, loan L-a văzut pe Isus și a declarat că El era „Fiul lui Dumnezeu”, pe care L-a numit „Mielul lui Dumnezeu”. Doi dintre ucenicii lui loan Botezătorul se hotărăsc să îl urmeze pe Isus. Și, când Isus îi întreabă ce caută, ei îl numesc Rabbi (care tălmăcit înseamnă „învățător”) (loan 1:38).

Astfel, Isus este un rabbi, un învățător, dar niciodată nu a mai fost vre­-un învățător omenesc ca El, deoarece El este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a coborât în lumea noastră luând chip de om, și în acel chip El a activat ca rabbi, ca învățător. Nu este de mirare că Ellen White L-a numit pe Isus „cel mai mare învățător pe care lumea L a avut vreodată” -S/gns ofthe Times, 10 iunie, 1886. La urma urmei, acest învățător era Dumnezeu.

Ce altceva mai este important pentru predare, pe lângă ceea ce spunem?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.4 Rabbi Isus – st6 Lecții mai greu de învățat

Despre autor
-