9.7 Un gând de încheiere – st9 Semnul legământului

Views


Daniela Petre si Nicu Calin 9.7 Un gând de încheiere (st9 Semnul legământului)

Cele Zece Porunci definesc în mod cuprinzător şi fundamental relaţia dintre Dumnezeu şi om şi relaţia dintre oameni. Porunca din centrul Decalogului este cea despre Sabat. Ea Îl identifică pe Domnul Sabatului într-un mod cu totul deosebit şi menţionează sfera Lui de autoritate şi de stăpânire. Observă următoarele două aspecte: (1) identitatea Divinităţii: Iehova (Domnul), care este Creatorul (Exodul 20:11; 31:17) şi care deţine, astfel, o poziţie unică; (2) sfera Lui de stăpânire şi de autoritate: „cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele” (Exodul 20:11, compară cu Exodul 31:17). Potrivit acestor două aspecte, porunca despre Sabat are caracteristicile tipice sigiliilor din documentele tratatelor din Orientul Apropiat antic.

„Sfinţirea realizată de Duhul Sfânt subliniază diferenţa dintre cei care au sigiliul lui Dumnezeu şi cei care ţin o zi de odihnă falsă. Când va veni încercarea, se va arăta limpede care este semnul fiarei: Este respectarea duminicii.” – Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 980-981.

Rezumat: Sabatul este un semn al legământului care ajunge până în vremea când planul de mântuire va fi împlinit. El arată înapoi spre Creaţiune, iar ca semn al legământului harului arată spre re-creaţiunea finală, când Dumnezeu va face toate lucrurile noi.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Matei 17-23
1. Completează textul: „Fiindcă nu se poate să …… .”
2. Cine îi certa pe cei doi orbi să tacă?
3. Completează textul: „Când a intrat în Ierusalim …… .”
4. Care sunt „cele mai însemnate lucruri din Lege”?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Lucrarea personală şi sfătuirea înţeleaptă”
5. În ce condiţii bisericile noastre vor avea acea vitalitate de care au nevoie de multă vreme?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare
de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.7 Un gând de încheiere – st9 Semnul legământului

Despre autor
-