9.6 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă” – st9 Semnul legământului

Views


Daniela Petre si Nicu Calin 9.6 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă” (st9 Semnul legământului)

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti” (Exodul 20:8).

Sabatul a fost şi este un semn pentru ca oamenii „să-şi aducă aminte”. Folosirea verbului „a aminti” / „a aduce aminte” poate scoate în evidenţă mai multe aspecte. În primul rând, pentru ca o persoană să-şi amintească ceva trebuie să se uite în urmă, în trecut. În cazul acesta, Sabatul arată spre Creaţiune, al cărei apogeu este instituţia Sabatului ca zi săptămânală de odihnă şi de comuniune specială cu Dumnezeu.

Porunca de a ne aduce aminte are implicaţii şi pentru prezent. Noi trebuie nu doar să ne „aducem aminte” de Sabat (Exodul 20:8), ci şi să-l „ţinem” (Deuteronomul 5:12). Prin urmare, Sabatul are implicaţii foarte importante pentru noi, astăzi.

În final, faptul de a ne aduce aminte de Sabat ne îndreaptă şi spre viitor. Cel care îşi aduce aminte să păzească Sabatul are un viitor promiţător, valoros şi plin de sens împreună cu Domnul Sabatului. El rămâne în relaţia legământului pentru că rămâne în Domnul. Când înţelegem legământul ca pe o relaţie între Dumnezeu şi omenire, Sabatul, care ne poate ajuta foarte mult să întărim această relaţie, capătă o semnificaţie specială.

Într-adevăr, atunci când îşi aduce aminte de Creaţiune şi de Creator, poporul lui Dumnezeu îşi aminteşte şi de intervenţiile izbăvitoare ale lui Dumnezeu (vezi Deuteronomul 5:14, unde Sabatul este văzut ca un semn al eliberării din Egipt, un simbol al mântuirii supreme găsite în Dumnezeu). Creaţia şi re-creaţia merg împreună. Cea dintâi o face posibilă pe cea din urmă. Sabatul este un semn care ne spune că Dumnezeu este Creatorul lumii şi Realizatorul mântuirii noastre.

„Prin sfinţirea Sabatului Său, noi trebuie să arătăm că suntem poporul Său. Cuvântul Său declară că Sabatul este un semn prin care va fi identificat poporul păzitor al poruncilor. […] Aceia care păzesc Legea lui Dumnezeu vor fi una cu El în marea luptă care a început în cer între Satana şi Dumnezeu.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 2, p. 160. Conform citatului, ce face ca Sabatul să fie un semn care ne deosebește ca popor păzitor al poruncilor lui Dumnezeu poate mai mult decât oricare dintre celelalte porunci?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.6 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă” – st9 Semnul legământului

Despre autor
-