9.7 Un gând de încheiere– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Views


Gertrud Radu 9.7 Un gând de încheiere (st9 Încercări, necazuri şi genealogii)

„Mai sunt şi din aceia care au cunoscut iubirea plină de iertare a Domnului Hristos şi care în adevăr doresc să fie copii ai lui Dumnezeu şi totuşi îşi dau seama de nedesăvârşirea caracterului lor, de viaţa lor plină de greşeli şi încep să se îndoiască de faptul că inimile lor au fost cu adevărat reînnoite prin Duhul Sfânt. Unora ca aceştia le spun: Nu daţi înapoi cuprinşi de disperare! Va trebui adesea să ne plecăm şi să plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza scăderilor şi greşelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş, nu suntem lepădaţi, nu suntem uitaţi şi respinşi de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi… El vrea să vă facă iarăşi după chipul Său şi să vadă reflectându-se în voi curăţia şi sfinţenia Lui. Dacă vă veţi supune Lui, Cel care a început această lucrare bună în voi o va duce mai departe până la ziua revenirii Domnului Hristos. Rugaţi-vă cu mai multă căldură, credeţi mai mult!” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 64
Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, Capitolul 7 — „Dovada adevăratei ucenicii”.
STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE
Biblia: 2 Cronici 33 – Ezra 3
1. Cum a cunoscut Manase că Domnul este Dumnezeu?
2. Cine dintre cântăreţi era recunoscut ca „văzătorul împăratului”?
3. Unde scrie că „ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit”?
4. în ce situaţie nu se puteau deosebi strigătele de bucurie de glasul plânsetelor poporului?
Evanghelizare, Secţiunea 5 — subcapitolul „Organizarea adunărilor de evanghelizare”
5. Ce anume nu vrea Dumnezeu cu privire la „armata” Sa?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

9.7 Un gând de încheiere– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Despre autor
-