9.6 În cetatea sfântă– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Views


Gertrud Radu 9.6 În cetatea sfântă (st9 Încercări, necazuri şi genealogii)

8. De ce a trebuit să se tragă la sorţi pentru a stabili cine să locuiască în Ierusalim şi cine în celelalte cetăţi? Neemia 11:1,2
Ce ne învaţă Neemia 11? Era necesar ca locuitorii Ierusalimului să fie dintre cei nou-veniţi, care se întorseseră din robie.
În aparenţă, era mai uşor să trăieşti la sat decât în cetate. Oamenii aveau terenul lor, moştenit de la înaintaşii lor. A-l abandona şi a se muta în Ierusalim era un sacrificiu şi mulţi s-ar fi simţit îndreptăţiţi să creadă că erau „smulşi din rădăcini” dacă plecau. Viaţa venea cu noi provocări şi stilul de viaţă în cetate era cu totul diferit de traiul la ţară. Întotdeauna, mutarea într-un loc nou, necunoscut, este dificilă.
Este greu să te muţi într-un alt oraş sau într-o altă ţară, unde trebuie să fie vestită Evanghelia. Misiunea în oraşe cere dispoziţia de a înfrunta surprize şi greutăţi.
„Lucrătorii noştri nu înaintează cum ar trebui. Conducătorii noştri nu-şi dau seama de lucrarea care trebuie făcută. Când mă gândesc la oraşele în care s-a făcut atât de puţin şi în care se află mii de oameni care ar trebui să fie avertizaţi cu privire la apropiata venire a Mântuitorului, sunt cuprinsă de o puternică dorinţă de a vedea bărbaţi şi femei pornind la lucrare în puterea Duhului Sfânt, umpluţi de iubirea Domnului Hristos pentru sufletele care stau să piară.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 7, p. 40
9. De ce este menţionată o listă lungă de preoţi şi leviţi în cartea lui Neemia? Care este legătura dintre ei şi consacrarea zidului Ierusalimului descrisă în a doua parte a capitolului 12? Neemia 12
Dumnezeu doreşte ca lucrurile să fie făcute în ordine. Mai întâi este nevoie de oameni consacraţi pentru a se putea face lucruri măreţe. Aceste familii de preoţi l-au ajutat pe Neemia să construiască zidurile fără intervenţii din exterior, ca să se poată închina în siguranţă Dumnezeului celui viu în templu. Zidurile erau importante pentru siguranţă, dar, fără preoţi devotaţi, adevărata închinare era în pericol. De aceea, toţi oamenii, în diversele responsabilităţi, aveau câte un rol anume de îndeplinit.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

9.6 În cetatea sfântă– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Despre autor
-