Views

Maria Badea & Tibi Merticariu „9.7 Un gând de încheiere (st9 A doua călătorie misionară)”

Vineri, 31 august – Un gând de încheiere

„Cei care azi învaţă adevăruri nepopulare nu trebuie să se descurajeze dacă vreodată întâmpină, chiar din partea acelora care se pretind a fi creştini, o atitudine la fel de ostilă ca aceea de care au avut parte Pavel şi tovarăşii lui, în mijlocul oamenilor printre care lucrau. Solii crucii trebuie să se înarmeze cu veghere şi rugăciune şi să înainteze cu credinţă şi curaj, lucrând întotdeauna în Numele lui Isus.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 168

„Dacă în timpul evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ cei cărora le sunt vestite adevărurile probatoare ar urma exemplul celor din Bereea, cercetând zilnic Scripturile şi comparând Cuvântul lui Dumnezeu cu soliile aduse lor, astăzi ar fi un număr mult mai mare de oameni care ascultă de preceptele Legii lui Dumnezeu, acolo unde, comparativ, acum nu sunt decât puţini. (…)

Toţi vor fi judecaţi potrivit luminii ce le-a fost dată. Domnul îi trimite pe slujitorii Săi cu o solie de mântuire şi pe aceia care iau cunoştinţă de ea El îi va trage la răspundere pentru felul în care au tratat cuvintele servilor Săi. Cei care caută în sinceritate adevărul vor cerceta cu multă grijă, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, învăţăturile prezentate lor. – Ibidem, pp. 169-170

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/a-doua-calatorie-misionara/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

9.7 Un gând de încheiere (st9 A doua călătorie misionară)

About The Author
-