9.5 Un semn al sfinţirii – st9 Semnul legământului

Views


Daniela Petre si Nicu Calin 9.5 Un semn al sfinţirii (st9 Semnul legământului)

„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: «Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul care vă sfinţesc»” (Exodul 31:13).

Un pasaj care vorbeşte foarte mult despre Sabat este cel din Exodul 31:1217, care urmează după cel în care Domnul dă îndrumările cu privire la zidirea sanctuarului şi la instituirea serviciilor acestuia (Exodul 25:1-31:11).

Conceptul de Sabat ca „semn” – un semn vizibil, exterior şi veşnic între Dumnezeu şi poporul Lui – este exprimat aici pentru prima dată în felul acesta. Textul în sine conţine unele noţiuni interesante, pe care merită să le analizăm. Sunt două idei în acest pasaj:

1. Sabatul ca semn al cunoaşterii;
2. Sabatul ca semn al sfinţirii.

Să analizăm aspectul semnului legat de cunoaştere. Înţelegerea ebraică a cunoaşterii includea aspectul intelectual, pe cel relaţional şi pe cel emoţional. „A cunoaşte” nu înseamnă doar a şti un lucru, îndeosebi când este implicată o persoană. De asemenea, verbul acesta mai înseamnă şi a avea o relaţie plină de sens cu cel cunoscut. Astfel, „a-L cunoaşte pe Domnul” însemna să fii în relaţia potrivită cu El, adică „să-L slujeşti” (1 Cronici 28:9), „să te temi de El” (Isaia 11:2), „să-L crezi” (Isaia 43:10), „să te încrezi în El” , „să-L cauţi” (Psalmii 9:10) şi „să chemi Numele Lui” (Ieremia 10:25).

6. În ce fel versetele din paragraful de mai sus ne ajută să înţelegem ce înseamnă să-L „cunoaştem” pe Domnul?

În plus, Sabatul este şi un semn al sfinţirii. El înseamnă că Domnul Îşi „sfinţeşte” poporul (compară cu Leviticul 20:8), adică îl face să fie sfânt (Deuteronomul 7:6).

Procesul sfinţirii este lucrarea dragostei lui Dumnezeu la fel de mult cum este lucrarea Lui de mântuire şi de răscumpărare. Atât neprihănirea, cât şi sfinţirea sunt lucrările lui Dumnezeu. „Eu sunt Domnul care vă sfinţesc” (Leviticul 20:8). Astfel, Sabatul este un semn care ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu ca Acela care sfinţeşte. „Sabatul dat lumii este un semn că Dumnezeu este Creator şi că El l-a sfinţit.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 6, p. 350.

Gândește-te la ziua de Sabat şi la procesul sfinţirii, adică procesul prin care devenim sfinţi. Ce rol are păzirea Sabatului în acest proces? Cum poate folosi Domnul experienţa noastră de păzire a Sabatului pentru a ne sfinţi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.5 Un semn al sfinţirii – st9 Semnul legământului

Despre autor
-