9.4 Semnul legământului – st9 Semnul legământului

Views


Daniela Petre si Nicu Calin 9.4 Semnul legământului (st9 Semnul legământului)

„Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat” (Exodul 31:16,16).

De patru ori Sabatul este descris în Biblie ca fiind un „semn” (Exodul 31:13,17; Ezechiel 20:12,20). Un „semn” nu este un „simbol” în sensul în care un lucru în mod natural reprezintă sau evocă altceva pentru că au însuşiri asemănătoare (de exemplu, simbolul pumnului exprimă deseori tărie sau putere). În Biblie, Sabatul ca „semn” a funcţionat ca un indicator exterior sau ca o condiţie menită să transmită un mesaj distinctiv. Nimic din semnul în sine nu îl lega în mod anume de legământ. Sabatul era un semn al legământului „între Mine şi voi, şi urmaşii voştri” (Exodul 31:13) doar pentru că Dumnezeu a spus aşa.

5. De ce a folosit Domnul Sabatul ca semn al legământului? Ce face ca Sabatul să fie un simbol atât de potrivit al relaţiei mântuitoare dintre om şi Dumnezeu? Ţinând cont că un aspect esenţial al legământului este acela că suntem mântuiţi prin har şi că faptele nu ne pot mântui, ce anume face ca Sabatul să fie un simbol atât de potrivit pentru relaţia aceasta? (Vezi Geneza 2:3; Evrei 4:1-4.)

Un aspect relevant al rolului Sabatului de semn al legământului de har este acela că, timp de secole, evreii au considerat Sabatul ca un semn al răscumpărării mesianice. Ei au văzut în Sabat o pregustare a mântuirii oferite prin Mesia. Deoarece noi credem că răscumpărarea se realizează doar prin har şi că legământul este un legământ al harului, legătura dintre Sabat, răscumpărare şi legământ este clară (vezi Deuteronomul 5:13-15). Astfel, contrar opiniei comune, Sabatul este un semn al harului salvator, şi nu al mântuirii prin fapte.

Ce înseamnă pentru tine să te „odihneşti” în Sabat? Ce faci diferit în ziua aceasta astfel ca Sabatul să fie un „semn”? Dacă cineva care te cunoaşte ar privi la viaţa ta, ar putea să vadă că Sabatul este cu adevărat o zi specială pentru tine?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.4 Semnul legământului – st9 Semnul legământului

Despre autor
-