Views


Monica Cîrtog & Marius Niță; ”9.5 Petru scrie despre moartea sa  (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)”

Miercuri, 24 mai – Petru scrie despre moartea sa

5. În ce cuvinte vorbeşte Petru despre moartea sa? 2 Petru 1:13,14; compară cu 1 Corinteni 15:12-57.

În 1956, Oscar Cullman a publicat un scurt studiu cu titlul Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead?: The Witness of the New Testament [Nemurirea sufletului sau învierea morţilor? Mărturia Noului Testament], în care a argumentat că învierea este incompatibilă cu conceptul de suflet nemuritor. El a afirmat că Noul Testament susţine clar învierea morţilor. „Nicio altă publicaţie de-a mea”, comenta el ulterior, „n-a stârnit atâta entuziasm, dar nici atâta ostilitate vehementă.”

În urma analizării afirmaţiilor despre moarte şi înviere din Noul Testament, i se poate da dreptate lui Cullman. În Noul Testament găsim conceptul de înviere şi nu conceptul de suflet nemuritor, care supravieţuieşte morţii trupului. De pildă, în 1 Tesaloniceni 4:16-18, Pavel îi îndeamnă pe cei cărora le-a murit cineva drag să se consoleze cu gândul că morţii vor fi readuşi la viaţă de Isus, la revenirea Sa. În 1 Corinteni 15:12-57, el vorbeşte pe larg despre înviere, accentuând ideea că însăşi credinţa creştină se întemeiază pe învierea lui Isus. Dacă Isus n-a înviat, atunci credinţa în El este inutilă. Dar, continuă el, Hristos a înviat cu adevărat, ca prim rod al celor care au adormit. Iar învierea Sa din morţi face posibilă învierea tuturor celor ce sunt în El.

În versetele 35-50, Pavel vorbeşte despre învierea trupului şi prezintă diferenţele dintre trupul pe care îl vom primi la înviere şi trupul pe care îl avem acum. Trupul acesta este supus morţii, dar cel transformat nu va mai fi atins de boală sau moarte.

În concluzie, în Noul Testament tema morţii este abordată din perspectiva învierii, nu a nemuririi sufletului. Aspectul acesta este important de ştiut atunci când studiem pasajul din 2 Petru 1:13,14.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

 

 

9.5 Petru scrie despre moartea sa (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)

Despre autor
-