Views

Maria Badea & Tibi Merticariu „9.3 În Filipi (st9 A doua călătorie misionară)”

Luni, 27 august – În Filipi

Ajunşi în Macedonia, Pavel şi cei care îl însoţeau s-au dus la Filipi şi au înfiinţat acolo prima comunitate creştină din Europa.

2. Ce au făcut misionarii în Sabat şi de ce? Ce li s-a întâmplat în Filipi? Faptele 16:11-24

Obiceiul lui Pavel era ca, imediat ce ajungea într-o cetate, să meargă în Sabat la sinagoga locală ca să le dea mărturie iudeilor (Faptele 13:14,42,44; 17:1,2;18:4). În Filipi însă, el şi însoţitorii lui s-au dus pe malul unui râu ca să se roage – împreună cu câteva femei evreice şi neevreice care I se închinau lui Dumnezeu. Deducem de aici că în Filipi nu exista probabil nicio sinagogă. Aceasta ne dovedeşte că Pavel nu mergea în Sabat la sinagogă doar pentru evanghelizare, ci şi pentru că sâmbăta era ziua lui de închinare.

3. Citeşte istoria convertirii temnicerului. Ce trebuia el să facă pentru a fi mântuit? Faptele 16:25-34

Răspunsul dat de Sila şi de Pavel la întrebarea temnicerului este în perfectă armonie cu Evanghelia, întrucât mântuirea este doar prin credinţa în Isus (Romani 3:28; Galateni 2:16). Însă nu putem trage de aici concluzia că singura condiţie necesară pentru botez este credinţa în Isus şi că instruirea în ce priveşte doctrinele şi viaţa practică nu ar fi necesare.

Ce ştim despre temnicer? Era evreu sau prozelit evreu? Atunci nu avea nevoie decât să creadă în Isus ca Domn şi Mântuitor. Era un păgân care aflase deja despre Dumnezeu şi care I se închina, precum Corneliu, Lidia (Faptele 16:14) şi alţii amintiţi în cartea Faptele apostolilor? Participase la o cuvântare anterioară a lui Pavel? Nu avem aceste informaţii şi experienţa lui n-ar trebui folosită ca pretext pentru a ne boteza sau pentru a-i boteza pe alţii „îndată”.

Reciteşte Faptele 16:31-34. Ce aflăm din acest pasaj despre suficienţa jertfei aduse de Hristos? Ce crezi că te-ar ajuta să rămâi liniştit într-o situaţie grea a vieţii?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/a-doua-calatorie-misionara/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

9.3 În Filipi (st9 A doua călătorie misionară)

Despre autor
-