9.3 „În cetăţile lor”– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Views


Gertrud Radu 9.3 „În cetăţile lor” (st9 Încercări, necazuri şi genealogii)

3. Priveşte la listele din Ezra 2 şi Neemia 7. Ce observi acolo?
Repetarea listei din Ezra 2 (a celor întorşi din robia babiloniană cu Zorobabel şi Iosua) în Neemia 7 este intenţionată. Din nou, aceste liste ni se pot părea plictisitoare, dar ele ne descoperă ceva important – Dumnezeu Se îngrijeşte de fiecare detaliu care pentru noi poate părea neinteresant.
Zidurile Ierusalimului erau terminate şi textul biblic ne demonstrează că în prima generaţie a celor întorşi, generaţia Ezra-Neemia, cu toţii au contribuit la această mare realizare, deşi doar Dumnezeu le-a dat acest succes. Noua generaţie a construit pe realizările generaţiei anterioare, deşi misiunea ei era complicată, cu multe obstacole şi nu a fost îndeplinită în timpul propus.
Conducerea lui Ezra şi Neemia a fost valoroasă, dar şi poporul şi-a făcut datoria. Fiecare grup s-a implicat în diverse lucrări realizate în diverse momente, iar rezultatul a fost impresionant. Începutul (Ezra 2) este legat de sfârşit (Neemia 7) şi nu numai templul a fost reconstruit, ci şi Ierusalimul a fost renovat şi bine consolidat.
4. Ce ne spune Biblia despre succesul lor în a împlini voia lui Dumnezeu? Neemia 7:73
„Preoţii şi leviţii… şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.”
În multe privinţe, întoarcerea lor şi reconstruirea au fost uimitoare. În urmă cu mulţi ani, ţara fusese cucerită, capitala era pustiită, templul era dărâmat, iar acum poporul se întorsese în aceea ţară şi reconstruise cetatea-capitală, cu zidul ei, totul, inclusiv templul. Probabil că şi israeliţii, şi cei din jur considerau aceasta o minune. Totul a fost făcut conform cu voia şi făgăduinţele lui Dumnezeu.
Sunt lucruri în viaţa ta care par lipsite de speranţă şi zadarnice, dar pentru care încă te încrezi în Dumnezeu ca să le rezolve?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

9.3 „În cetăţile lor”– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Despre autor
-