9.2 Dumnezeu este implicat în istorie– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Views


Gertrud Radu 9.2 Dumnezeu este implicat în istorie (st9 Încercări, necazuri şi genealogii)

1. Cum ne pot ajuta următoarele versete din cartea lui Daniel să înţelegem la ce se face referire în Ezra 1:9-11? Daniel 1:1,2
În Ezra sunt prezentate detaliile, iar în Daniel este oferită imaginea de ansamblu. Împreună, aceste versete ne arată că Dumnezeu conduce istoria.

„Istoria naţiunilor ne vorbeşte astăzi. Fiecărei naţiuni şi fiecăruia personal, Dumnezeu le-a desemnat un loc în planul Său cel mare. Astăzi, popoare şi indivizi sunt puşi la încercare, cântăriţi cu balanţa din mâna Aceluia care nu face nicio greşeală. Toţi îşi hotărăsc soarta prin propria alegere, iar Dumnezeu conduce totul pentru împlinirea planurilor Sale.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 536
2. Ce spune pasajul de mai jos despre pedepsirea lui Belşaţar? Daniel 5:1,2,22-28,30
Babilonul a căzut în octombrie 539 î.Hr., când a fost cucerit de împăratul Cirus, conducătorul armatei medo-persane. Belşaţar, bazându-se în mod greşit pe succesul, luxul şi faima lui, a fost atât de arogant, încât a organizat un ospăţ măreţ chiar în seara care a culminat cu uciderea lui. Mâna divină a scris pe peretele palatului că zilele lui erau numărate şi se apropiau de final. Deşi cunoştea soarta şi experienţa convertirii marelui împărat Nebucadneţar, el nu a învăţat lecţia. Este la fel de tragic când nici noi nu ascultăm avertizările lui Dumnezeu şi nu luăm seama la învăţăturile Sale.
Prorocul Daniel era acolo, dar a fost ignorat. Când pierdem simţământul sfinţeniei lui Dumnezeu şi al prezenţei Sale în viaţa noastră, păşim pe o cale plină de încurcături, probleme şi tragedii care, în final, vor duce la moarte.
După ce i-a amintit împăratului despre Nebucadneţar, Daniel a spus: „Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri” (Daniel 5:22). Cum putem fi siguri că nu facem aceeaşi greşeală? Cum ne ajută jertfa Mântuitorului să rămânem mereu smeriţi înaintea lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

9.2 Dumnezeu este implicat în istorie– st9 Încercări, necazuri şi genealogii

Despre autor
-