Views


Monica Cîrtog & Marius Niță; ”9.2 O credinţă la fel de preţioasă (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)”

Duminică, 21 mai – O credinţă la fel de preţioasă

1. Citeşte 2 Petru 1:1-4. Ce spune Petru că am căpătat prin Isus Hristos? Cum este exprimată aici realitatea harului?

Petru îşi deschide epistola cu precizarea că le este destinată celor „care au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră” (2 Petru 1:1). Cuvântul tradus cu „de acelaşi preţ” înseamnă „de valoare egală” sau „la fel de privilegiată”. El spune că ei „au căpătat” această credinţă preţioasă, adică nu au câştigat-o prin eforturi sau prin merite personale, ci au primit-o în dar de la Dumnezeu. Sau cum scria Pavel: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Ea este preţioasă fiindcă „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evrei 11:6). Şi este preţioasă fiindcă prin ea primim făgăduinţele.

Petru afirmă că „dumnezeiasca putere” a lui Isus ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia (vers. 3). Numai prin puterea lui Dumnezeu existăm şi putem să trăim o viaţă sfântă. Iar ea ne este dată „prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (vers. 3; vezi şi Ioan 17:3).

Noi suntem chemaţi să-L iubim pe Dumnezeu, dar cum să iubim un Dumnezeu pe care nu-L cunoaştem? Putem să-L cunoaştem prin Domnul Isus, prin Cuvântul scris, prin natură şi experienţele unei vieţi de credinţă şi ascultare. Îl putem cunoaşte în mod real dacă observăm cum lucrează El pentru noi zi după zi, iar urmarea va fi schimbarea noastră. Îl putem cunoaşte prin harul pe care îl revarsă asupra noastră.

Apoi, Petru spune că am primit „făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe”, între care şi aceea de a deveni părtaşi „firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). La început, oamenii au fost creaţi după chipul tui Dumnezeu, însă chipul acesta s-a şters şi s-a degradat în mare măsură. Când ne naştem din nou, Isus ne oferă o viaţă nouă şi Se ocupă de restaurarea chipului Său în noi. Dacă ne dorim această schimbare, avem şi noi ceva de făcut: să fugim de stricăciunea care este lume prin pofte.

Cum ar fi viaţa ta dacă nu ai crede?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

 

9.2 O credinţă la fel de preţioasă (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)

Despre autor
-