Views


Monica Cîrtog & Marius Niță; ”9.1 Introducere în studiul 9 (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)”

Textul de memorat: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.” (2 Petru 1:5-7)

Unul dintre lucrurile care ne frapează la Noul Testament este capacitatea scriitorilor de a condensa multe adevăruri într-un spaţiu foarte limitat. Un exemplu edificator este 2 Petru 1:1-14, pasajul pe care îl vom studia săptămâna aceasta. În numai 14 versete, Petru ne dă învăţături despre îndreptăţirea prin credinţă, ne dezvăluie ce poate face Dumnezeu în viaţa celor care s-au predat lui Isus, ne vorbeşte despre adevărul uimitor că putem deveni „părtaşi firii dumnezeieşti” şi ne spune că putem scăpa de stricăciunea care este în lume prin pofte.

În continuare, el ne oferă un fel de catalog al virtuţilor creştine prezentate într-o anumită ordine. Fiecare virtute este urmată de altă virtute, apoi de alta şi tot aşa, culminând cu cea mai importantă dintre toate. De asemenea, el scrie despre ce înseamnă să fii în Hristos şi să fii „curăţit”de vechile păcate, după care aduce discuţia despre asigurarea mântuirii, despre promisiunea intrării în „împărăţia veşnică” a Domnului. Şi, în final, referindu-se la moartea sa, atinge problema stării omului în moarte. În numai 14 versete, abordează o mulţime de adevăruri importante şi profunde!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

9.1 Introducere în studiul 9 (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)

Despre autor
-