8.7 Un gând de încheiere – st8 Liberi să ne odihnim

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 Liberi să ne odihnim)

„Odată cu circumstanţele care se schimbă continuu, în experienţa noastră vin şi schimbările; şi prin aceste schimbări noi suntem fie în culmea fericirii, fie deprimaţi. Dar faptul că circumstanţele se schimbă nu are nicio putere să schimbe relaţia lui Dumnezeu cu noi. El este acelaşi ieri, astăzi, mâine şi pentru totdeauna şi ne cere să avem o încredere necondiţionată în dragostea Lui.” – Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 120

„Păstraţi-vă privirile aţintite spre Domnul Isus, înălţând rugăciuni tăcute, cu credinţă şi bazaţi-vă pe puterea Lui, indiferent dacă trăiţi sau nu vreun simţământ deosebit. Înaintaţi ca şi când fiecare rugăciune înălţată este înregistrată la tronul lui Dumnezeu şi ca şi când ar fi primit răspunsul din partea Aceluia ale cărui făgăduinţe nu rămân niciodată neîmplinite. Păşiţi înaintea lui Dumnezeu, chiar şi atunci când vă simţiţi împovăraţi şi cuprinşi de tristeţe şi descurajare. Vă spun din propria experienţă că lumina nu va întârzia să coboare asupra voastră, veţi fi bucuroşi, norii şi întunericul vor fi risipiţi şi sufletul vostru va fi eliberat de sub puterile întunericului şi se va desfăta în lumina limpede a prezenţei lui Dumnezeu.” – Idem, Solii alese, cartea 2, pp. 242-243

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Faptele apostolilor 12-18
1. În ce mod l-a trezit îngerul pe Petru în temniţă?
2. Pe cine au întărâtat iudeii împotriva lui Pavel şi a lui Barnaba?
3. Cum se numea colonia romană în care au ajuns apostolii?
4. Cum se numea şi ce calităţi avea iudeul de neam din Alexandria?
5. Dragostea şi simpatia cărei categorii sunt lipsite de valoare?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Avertismentele adresate lucrătorilor biblici”

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 Liberi să ne odihnim

Despre autor
-